?>

အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ တက္ေရာက္ သည့္ မဂ်္လစ္ေစ ဟိုစိန္ (علیه السّلام) က်င္းပ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ။မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ တက္ေရာက္သည့္ မဂ်္လစ္ေစ ဟိုစိန္ (علیه السّلام) အား တတိယေျမာက္ေန႔ အျဖစ္ (ဗစီးရသ္ ေသ အာ႐ႈရာယီ) ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ရာရွ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာအဲခ္သရီ (سلام الله علیها) ၏ ဂူဗိမာန္ရွိသည့္ ေနရာ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာအဲခ္သရီ (سلام الله علیها )သည္ ေအမာမ္ ေရဇာ ( علیه السّلام) ၏ ႏွမေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ ပါ တယ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*