?>

အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ နီ (( မိုအ္စေစဟ္ အာယန္းေဒဟ္ ေရာင္ရွန္း )) သို႔ သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ နီ မွ (( မိုအ္စေစဟ္ အာယန္းေဒဟ္ ေရာင္ရွန္း )) သို႔ သြား ေရာက္ ၿပီး ၎ မိုအ္စေစဟ္ ၏ ႀကိဳးပမ္း ခ်က္မ်ား ကို ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါတယ္။




#############################
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*