?>

အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ သုေတသီမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ဦးေဆာင္ ၍ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ သုေတသီမ်ား ဇူလိုင္ လ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ ကြမ္းၿမိဳ႕ ၌ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

***************************************************
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*