?>

အိမ္တြင္ ဧည့္သာ လာေရာက္ျခင္း ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား

   အိမ္တြင္ ဧည့္သာ လာေရာက္ျခင္း ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ အိမ္တြင္ ဧည့္သာ လာေရာက္ျခင္း ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား လအာလီယိုလ္အခ္ဗါရ္ က်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

 

الضَّیفُ اذا دَخَلَ بَیتَ المُؤمِنِ دَخَلَ مَعَهُ اَلفُ بَركَةٍ وَ الفُ رحمةٍ وَ یَكْتُبُ اللهُ لِصاحِبِ المَنزِل بِكُلّ لُقمَةٍ یأكُلُها الضَّیفُ حَجةً و عُمرةً.

 

 

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

 

မိုအ္မင္၏ အိမ္တြင္ ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္သည့္ အခါ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပါင္း တစ္ေထာင္ ႏွင့္ ရဲဟ္မသ္ေတာ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ တစ္ပါးတည္း ယူေဆာင္လာေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ဧည့္သည္ အေနျဖင့္ အာစားတစ္လုတ္ စားေသာက္ ခ်ိန္တြင္ ၎ အစား အိမ္ရွင္ ၏ ေကာင္းမႈစာရင္းတြင္ ဟဂ်္တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ အိုမရဟ္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳျခင္း ကို ေရးမွတ္ေစေတာ္မူေလ၏။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ လအာလီယိုလ္အခ္ဗါရ္ က်မ္း ၊ အတြဲ ၃ ၊ စ ၆၆

 

 

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*