?>

အိႏၵိယ၏ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ကပ္ေရာဂါဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဒူဘိုင္း သို႔ စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ ငွားရမ္းမႈ ျမင့္တက္

 အိႏၵိယ၏ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ကပ္ေရာဂါဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဒူဘိုင္း သို႔ စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ ငွားရမ္းမႈ ျမင့္တက္

ယူေအအီးႏိုင္ငံရွိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာခ်မ္းသာသည့္ျပည္ေျပးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါအတြင္း ဇာတိေျမျဖစ္သည့္အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ေသာင္တင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ယူေအအီးသို႔ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ျပန္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကဂ်က္ေလယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာယူေအအီးႏိုင္ငံရွိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာခ်မ္းသာသည့္ျပည္ေျပးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါအတြင္း ဇာတိေျမျဖစ္သည့္အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ေသာင္တင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ယူေအအီးသို႔ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ျပန္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကဂ်က္ေလယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံၾကား ကာလၾကာရွည္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ၏ ပထမလႈိင္းအတြင္းျဖစ္သည့္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ႁခြင္းခ်က္ေပးထားသည့္ပုဂၢလိက စီးပြားေရးေလယာဥ္မ်ားကိုအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။

ယူေအအီးတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ပ်မ္းမွ် ၃.၅ သန္းရွိသည္။

ဧၿပီ ၂၅ ရက္က အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ဆိုင္းငံ့မႈတြင္ အပတ္စဥ္ေျပးဆြဲေနသည့္ စီးပြားျဖစ္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၃၀၀ ခန႔္ ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။

ကာလတိုစာခ်ဳပ္ျဖင့္ခ်ဳပ္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ခလစာနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွလြဲ၍   အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အားလပ္ရက္ အလည္အပတ္သြားေရာက္သူမ်ား၊အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားေရာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ သြားေရာက္ၾကသည့္ ခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္႐ုတ္တရက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ပိတ္ပင္သည့္အမိန႔္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေသာင္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၁၈ သန္းႏွင့္ လူ ၂၀၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီ  ၂၈ ရက္၌ ေန႔အလိုက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ အထိတ္တလန႔္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တီပက္တယ္ဆိုသူ အမ်ိဳးသားသည္လက္ရွိဘန္ဂေလာၿမိဳ႕ တြင္ေသာင္တင္ေနသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို  ဒူဘိုင္းသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

“ပုဂၢလိက ဂ်က္ေလယာဥ္အစီအစဥ္ကို ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတာ့ႀကီးေပမယ့္ သူတို႔ကိုျပန္ေခၚဖို႔ အျခားနည္းလမ္းမရွိဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယူေအအီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ မတ္လက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒူဘိုင္းတြင္ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳထားေသာ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္မ်ားတြင္ ထိုင္ခုံေနရာမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားထူေထာင္ခဲ့သည္။

ပက္တယ္သည္ ၎၏မိဘမ်ားႏွင့္ တူမျဖစ္သူတို႔အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀,၅၀၀ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ပုံမွန္ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ အဆ ၂၀ နီးပါး ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္လေလာက္ေစာင့္အၿပီးမွာ ပုဂၢလိကဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီးကိုေဒၚလာ ၄၂,၀၀၀  နဲ႔ငွားရမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့္လို အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြနဲ႔အတူ ကုန္က်စရိတ္မွ်ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လာခင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္မ်ားသည္ အိႏၵိယမွဒူဘိုင္းသို႔ ခရီးသည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေလယာဥ္ငွားရမ္းလိုသူ မ်ားျပားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မြမ္ဘိုင္းမွ ဒူဘိုင္းအထိ ထိုင္ခုံ ၁၃ ခုံပါဝင္ေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီးကို ေဒၚလာ ၃၅,၀၀၀ မွ ၃၈,၀၀၀ ၾကား ငွားရမ္းခေပးရၿပီး ပုံမွန္လက္မွန္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၃၅ဆနီးပါး ပိုမိုျမင့္တက္ေနသည္။အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယင္းထက္ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။

သို႔ေသာ္ ငွားရမ္းလိုသူမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

“စင္းလုံးငွား ပုဂၢလိကေလေၾကာင္းလိုင္းေတြအေနနဲ႔ အေထြေထြၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူကို ခရီးသြားလာဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး” ဟု Enthral ပုဂၢလိကစင္းလုံးငွား ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ CEO တာပစ္ရွ္ ခီဗန္ဆရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူေအအီ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊သံတမန္မ်ား၊ တာဝန္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေလယာဥ္မ်ားကို ကန႔္သတ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၁ဝရက္ၾကာ အသြားအလာကန႔္သတ္ ေနထိုင္မႈအပါအဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟု ယူေအအီးၿမိဳ႕ျပ ေလေၾကာင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။                           


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*