?>

အီရတ္ ႏိုင္ငံသား စြန္နီ မြတ္ဖ္သီ ေယအအ္ဇမ္းမ္ ၏ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆိုလိုင္မန္ နီ ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဖသ္ဝါ

အီရတ္ ႏိုင္ငံသား စြန္နီ မြတ္ဖ္သီ ေယအအ္ဇမ္းမ္ ၏  ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆိုလိုင္မန္ နီ ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဖသ္ဝါ

ေသြးစာေနသည့္ အေမရိကန္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား မွ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕ ၏နယ္နိမိတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားရသည့္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ျပည့္သူတပ္မေတာ္ ((အလ္ဟရွ္ဒြတ္ရွ္ရွအ္ဘီ)) ၏ ကြန္မန္တို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဘူမဲဟ္ဒီ အလ္မိုဟန္ဒစ္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္ ႏိုင္ငံသား စြန္နီ မြတ္ဖ္သီ ေယအအ္ဇမ္းမ္ အလ္စမတ္ဒ္ဒီးအါ မွ လုပ္ႀကံ မႈအား ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ဖသ္ဝါ တစ္ခု ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ေသြးစာေနသည့္ အေမရိကန္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား မွ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕ ၏နယ္နိမိတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားရသည့္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ျပည့္သူတပ္မေတာ္ ((အလ္ဟရွ္ဒြတ္ရွ္ရွအ္ဘီ)) ၏ ကြန္မန္တို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဘူမဲဟ္ဒီ အလ္မိုဟန္ဒစ္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္ ႏိုင္ငံသား စြန္နီ မြတ္ဖ္သီ ေယအအ္ဇမ္းမ္ အလ္စမတ္ဒ္ဒီးအါ မွ လုပ္ႀကံမႈအား ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ဤတိုက္ခိုက္မႈ သည္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ရွိသမွ် အီရတ္ႏိုင္ငံ သား စြန္နီ လူငယ္ မ်ား ကို မိမိတို႔ ၏ ရွီအာ ညီအစ္ကိုမ်ား ႏွင့္ေပါင္း၍ အေမရိကန္ ကို ဤ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး အတြက္ ကလဲ့စား ေခ်ၾကရန္ ဖသ္ဝါထုတ္ အမိန္႔ေပးခဲ့ပါတယ္။

..........

END / 251

                              


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*