?>

အီရန္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ ဂ်အ္ေမအ္ မိုဒေရဆင္းန္ ေဟာင္ေဇလ္ေအလ္မီေယ ကြမ္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ သည္ ဂ်အ္ေမအ္ မိုဒေရဆင္းန္ ေဟာင္ေဇလ္ေအလ္မီေယ ကြမ္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*