?>

အီရန္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ ဟဇရသ္ မအ္စူမေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဇယာရသ္ျပဳ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီအေနျဖင့္ ဟဇရသ္ မအ္စူမေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဇယာရသ္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဟဇရသ္ မအ္စူမေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဂါပက လူႀကီး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ စအီးဒီ ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံ စကားဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*