?>

အီရန္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ သည္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ၿပီး အေရးႀကီး စကား မ်ား ၾကားနာခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*