?>

အီရန္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ မ်ား အလြန္ စိုးရိမ္ ေနသည့္ သူကၽြန္မခံ သမား အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ မဲ အျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရ

အီရန္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ မ်ား အလြန္ စိုးရိမ္ ေနသည့္ သူကၽြန္မခံ သမား အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ မဲ အျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရ

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ သမၼတသစ္ ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ မ်ား အလြန္ စိုးရိမ္ ေနသည့္ သူကြၽန္မခံ သမား အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ မဲ အျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရ ခဲ့ပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ


အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ သမၼတသစ္ ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ မ်ား အလြန္ စိုးရိမ္ ေနသည့္ သူကြၽန္မခံ သမား အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ မွ မဲ အျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရ ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ၊ အစၥေရး ၊ ႏွင့္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား က အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ သည့္ မိမိတို႔ အႀကိဳက္ မလိုက္ေပးသည့္ က တစ္ ေၾကာင္း ၊သူတို႔ကၽြန္မခံ သည္က တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ၎အားအလြန္ေရွး႐ိုးစြဲဆန္သည့္သူ ဟု ေျပာဆို ၾကပါတယ္။


အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္  ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ႕ မ်ား မပါဝင္ၾကရန္ အီရန္ ရန္သူမ်ား မွ အင္တိုက္ အားတိုက္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ား စြာ အသုံးျပဳၿပီး  အီရန္ ျပည္သူ႕ လူထု ၏ အေတြး အေခၚ မ်ား ကို ဖ်က္စီးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ။

(၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ေရြးေကာက္ ၿပိဳင္ဝင္ တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ ရန္ စာရင္း ေပးခဲ့သည့္သူမ်ား သည္ အီရန္ ႏိုင္ငံ အေျခ ခံ ဖြဲပစည္းပုံ ဥပေဒ ႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ အပယ္ခံခဲ့ရသည္ကို အာယာသြလႅာဟ္ ရအီစီ ၏ ႊဓိက ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ကို ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ခြင့္ ပိတ္ခံ ရသည္ဟု၍ အီရန္ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္  ေတာ္လွန္ေရး ဆန္က်င့္ ဝါဒီမ်ား က ဆိုၾကပါတယ္။


အီရန္ လက္ရွိ သမၼတ H.I ဟစန္ ရူဟာနီ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ ဂုဏ္ျပဳ စကား ဆိုခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ေလာင္း အျဖစ္ အေရြးခံသူ သူကြၽန္မခံ သမား ေနာက္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ မိုဟ္စင္ ေရစာရီ ႏွင့္ ေဒါတာ ဆရက္ဒ္  ဃဇီ ဇါေဒ ဟာရွင္မီ  ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔ သေဘာက်ၿပီး ၎ တို႔ အႀကိဳက္ကို လိုက္ေျပာသည့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ ကၽြန္ ခံ လိုစိတ္ ရွိသူ ေဒါက္တာ အဗ္ဒို နာေစ ဟစ္မသ္သီ တို႔ မွ လည္း အီရန္ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ ဂုဏ္ျပဳ စကား ဆိုခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ  မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အႏြယ္ေတာ္ မြန္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဆရက္ဒ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

အီရန္ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ သည္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ သေဘာက် အားကိုး ရ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ ရ သည့္ သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဇြန္လ ၁၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခ်ိန္အဆုံးသတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ထက္ ႏွစ္နာရီခန႔္ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။

မဲေရတြက္မႈမ်ားကို တစ္ညလုံးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မဲေကာ္မရွင္ မွ တရားဝင္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ မဲေပးသူအေရအတြက္ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ အရင္ သမၼတ H.I ဟစန္ ရူဟာနီ မွ ျပည္သူ႕ အား ကတိကဝတ္မ်ား ေပးၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ လာ၍ က တစ္မ်ဳိး အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ၊အစၥေရး  ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား အီရန္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္မ်ား မွ မဲ မေပးရန္ ႏိုးေဆာ္ ထားမႈေၾကာင့္  အရင္ထက္ မဲေပးသူ ဦးရည္ နည္းခဲ့ပါတယ္။

မည္သူပင္ဆိုေစ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ အီရန္ သမၼတ ျဖစ္လာ၍ အနာဂတ္ အီရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ားႀကီး ရွိလာပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ သည္ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႔ ညီသည့္ သူ ၿပီးေနာက္ သူကၽြန္ မခံလိုစိတ္အျပည့္ရွိသူ ၊ အစၥလာမ္တရားေတာ္ ႏွင့္ အညီ ေနထိုင္သူ ျဖစ္၍ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သည္ အီရန္ အား ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ေၾကာင့္ မုန္းတီးၿပီး အၿမဲ မေကာင္းေျပာေနတာ မဟုတ္ပါ ။ အမွန္တကယ္ မွာ အရင္ အီရန္ဘုရင္ ရွား လက္ထက္ကလို အီရန္ ႏိုင္ငံ ထြက္ေရနံမ်ား ဂက္စ္ မ်ား ကို ဗိုလ္က်၍ သုံးေနရမွ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာက္ပြဲ ခံ ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္က်၍ မရေတာ့သည့္ အတြက္ အီရန္ ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု ၿပီးတစ္ခု ႏ်ဴကလီးယား ၊ ဒုံက်ည္ မ်ား ထုတ္လို႔ ၊ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံ ရွိ တရားဝင္ ပါတီ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းရွိ တရားဝင္ အဖြဲ႔ ဟာမက္စ္ ကို ကူညီလို႔ စသည္စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္း အမ်ုိးမ်ဳိးျပၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အီရန္ ျပည္သူ႕ လူထု စီးပြား ဒဏ္မခံႏိုင္ဘဲ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ရန္ မေအာင္ျမင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကို ျပဳေနပါတယ္။

အမွန္တကယ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သည္ မိမိျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူ႕မ်ား ၏ စားဝတ္ေနေရး ၊ က်န္းမာေရး ကို မေျဖရွင္းဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အေရး တြင္ လက္ထည့္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ရႈပ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုရိုနာ ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာ႔ ေပၚ တြင္ လူအမ်ားဆုံး ေသေနသည့္ တစ္ပါတ္ တစ္ ႏိုင္ငံ မွာ အေမရိကန္ ျဖစ္ပါတယ္။


*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*