?>

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ ၏ စ်ာပန အစီအစဥ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ ၏ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ဖြာေတြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ အနီး တြင္ ဒဖ္နာ ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*