?>

အီးဒ္ေဒ ဂဒီးရ္ ေန႔ တြင္ အမာမာ တင္ပြဲ က်င္းပ (၂) ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ အီးဒ္ေဒ ဂဒီးရ္ ေန႔ တြင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလဝီ ဂူရ္ဂါနီ ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီရာဇီး ႏွင့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ႏူရီးဟမ္ဒါနီ တို႔ ၏ လက္ေတာ္မ်ား ျဖင့္ ေပါင္းေပးသည့္ အမာမာ ေခါင္းေပါင္း ပြဲေတာ္၏ အခ်ဳိ႕ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ ၾကပါတယ္။

==================
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*