?>

အီးဒ္ေဒ ဂရီးဒ္ ၏ ျမင္ကြင္း ၊အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ။ ။ photos

အီးဒ္ေဒ ဂရီးဒ္ ၏ ျမင္ကြင္း ၊အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕    အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ ၏ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ေခလဖသ္ေသေဗလာဖြဇ္လ္ ဆက္ခံသည့္ အီးဒ္ေဒ ဂရီးဒ္ ၏ ျမင္ကြင္း ပုံအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္ ။

=================
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*