?>

ဤစ်ာပနာ အခမ္းအနား သည္ အၾကမ္းဖက္ သမား တစ္ေယာက္၏ စ်ာပနာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ? ။ ။ video

အဗ္နာ ။ ။ ဤစ်ာပနာ အခမ္းအနား သည္ အၾကမ္းဖက္ သမား တစ္ေယာက္၏ စ်ာပနာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ? ဆိုသည့္ ျမန္မာ စာတန္း ထိုး ဗီဒိယို ကလစ္ေလး ကို လူႀကီးမင္း ၾကည့္၍ ဆုံး ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အီရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွဟီးဒ္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ကို အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔ အာရွ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ၏ စစ္ေရး ဗ်ဴဟာ ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ႀကီးစိုး၍ မရေတာ့သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ သမားလ႔ို မတရား စြပ္စြဲၿပီး၊မတရား ေယာက္က်ား မဆန္စြာ ၎စီးလာသည့္ ကားကို ဒုံးႏွင့္ပစ္၍ လုပ္ႀကံခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


.................

END/ 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*