?>

အေနာက္တိုင္း မူ လည္း မဟုတ္ ၊ အေရွ႕ တိုင္းမူ လည္း မဟုတ္ အစၥလာမ္ မူ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) မွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့

အေနာက္တိုင္း မူ လည္း မဟုတ္ ၊ အေရွ႕ တိုင္းမူ လည္း မဟုတ္ အစၥလာမ္ မူ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) မွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့


ရဲဟ္ဗရ္ ကဗီးရ္ ၊ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး အားတည္ေထာင္သူ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အား အီရန္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံး အပါအဝင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ ၾကည္ညဳိ ေလးစားမႈ ႏွင့္ အတူ က်င္းပ ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းမူ လည္း မဟုတ္ အေရွ႕တိုင္း မူ လည္းမဟုတ္ အစၥလာမ္ မူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) မွ အီရန္ ႏိုင္ငံ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား အား သြန္သင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr News Agency ၏သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ ရဲဟ္ဗရ္ ကဗီးရ္ ၊ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး အားတည္ေထာင္သူ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အား အီရန္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံး အပါအဝင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ ၾကည္ညဳိ ေလးစားမႈ ႏွင့္ အတူ က်င္းပ ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္မ်ား နည္းတူ ဤႏွစ္တြင္လည္း အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၊ အိႏိၵယ ၊ ပါကစၥတန္ စသည္ျဖင့္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ အလႅာဟ့္အမိန္႔ ခံ ယူသြားသည့္ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ အား ၾကည္ညိဳေလးစား စြာ ျဖင့္က်င္းပ ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ဂူဗိမာန္ အတြင္း တက္ေရာက္လာၾကမည့္ သိန္းႏွင့္ ခ်ီသည့္ လူထုအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အလႅာဟ့္အမိန္႔ ခံ ယူသြားသည့္ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ အခမ္းအနား အား ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ဂူဗိမာန္ အတြင္း မနက္ျဖန္ စေနေန႔ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွလည္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါမည္။ အစီအစဥ္မ်ား ကို က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ အညီ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြား မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

သိရွိထားရမည့္ အခ်က္မွာ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အား ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) ၏ ေမြးေန႔ ရက္ျမတ္ ျဖစ္သည့္ ဂ်မာဒီယိုစ္စာနီ ၂၀ရက္ေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္အား ျဖင့္ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ရွိ ခိုမိုင္း ဆိုသည့္ ၿမိဳပ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ကိုခံယူသြား ခဲ့ပါတယ္။ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အား တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ၏ ကဗဲရ္စတန္ ေဗေဟရွ္ ေသ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) တြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ အာဇာနည္မ်ား ၏ ကဗဲရ္မ်ား အနီး တြင္ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ ပါတယ္။

ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ဂူဗိမာန္ သည္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ အဝင္နားတြင္ တည္ရွိပါတယ္။

ဂင္းနစ္ ကမၻာ့ စံခ်ိန္ မွတ္တမ္း အရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ မယသ္ (စ်ာပန) သည္ ကမၻာ့ အႀကီးမားဆုံး စ်ာပန ျဖစ္ၿပီး လိုက္ပို႔သူ ဦးရည္မွာ ၁၂သန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အား စ်ာပန တြင္ ကမၻာ့ အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ ထိပ္တန္း အစိုးရ အရာ ရွိမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အား အခ်စ္ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) သည္ အီရန္ ႏိုင္ငံ တြင္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ကို စတင္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ တိုင္း မူအရလည္း မဟုတ္ အေနာက္တိုင္း မူအရလည္း မဟုတ္ အစၥလာမ္ မူအရ အတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ျပခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ အဖိႏွိပ္ ခံ မ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ႏိုင္ငံမ်ား အား ကမၻာ့ နယ္ခ်ဲ႕ အာဏာ ရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎၏ ေအးဂ်င့္မ်ားကို ဆန္႔ က်င္ေရး အတြက္ ခြန္အား ကိုေမြးထုတ္ ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*