?>

အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတေဟာင္း ဘိုင္ဒင္ က ဒီမို ကရက္ တစ္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး ကိုေ႐ြး ခ်ယ္

အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတေဟာင္း ဘိုင္ဒင္ က ဒီမို ကရက္ တစ္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး ကိုေ႐ြး ခ်ယ္

အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ၎၏ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခမ္မလာဟာရစ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အဓိက ပါတီတစ္ခု၏ သမၼတဆိုင္ရာ ေနရာအတြက္ ပထမဆုံး လူမည္းအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား သမိုင္းဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရီပက္ဘလီကင္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္အား အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ လူမည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားက အလြန္အမင္း အေရးႀကီးမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာအေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ၎၏ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခမ္မလာဟာရစ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အဓိက ပါတီတစ္ခု၏ သမၼတဆိုင္ရာ ေနရာအတြက္ ပထမဆုံး လူမည္းအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား သမိုင္းဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရီပက္ဘလီကင္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္အား အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ လူမည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားက အလြန္အမင္း အေရးႀကီးမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သမၼတေလာင္းအႀကိဳ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ဘိုင္ဒင္၏ ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းျဖစ္သူ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိ ဟာရစ္သည္ သမၼတေနရာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အဆုံးသတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ေနရာအတြက္ အလ်င္အျမန္ပင္ ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။

ဟာရစ္သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေၾကာက္အ႐ြံ႕မဲ့ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘိုင္ဒင္က ၎၏ဒုတိယ သမၼတေလာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘိုင္ဒင္သည္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားအား ညီၫႊတ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ အေကာင္းဆုံး အရာမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ အေမရိကကို တည္ေဆာက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာရစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ ေသဆုံးသူ ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ ကပ္ေရာဂါေဘးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားအား ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား စသည့္ မႀကဳံစဖူး အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရစဥ္ ဘိုင္ဒင္က ဟာရစ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟာရစ္အား ဘိုင္ဒင္က ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့မႈအတြက္ အနည္းငယ္ အံ့အားသင့္မိေၾကာင္း သမၼတထရန႔္က ၾသဂုတ္ ၁၂ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟာရစ္၏ ယခင္မဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ လႉဒါန္းခဲ့ဖူးေသာ ထရန႔္က ဟာရစ္သည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္ဘရယ္အဆန္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟာရစ္က ကယ္လီဖိုးနီးယားေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ခ႐ိုင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ရာဇဝင္အား ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရၿပီး လစ္ဘရယ္ႏွင့္ လူငယ္ လူမည္းမဲဆႏၵရွင္အခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဟာရစ္က သူသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္ တိုးတက္ေရးဝါဒီ အစိုးရေရွ႕ေန ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဂ်ေမကာႏိုင္ငံသား ဖခင္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသူ မိခင္တို႔မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဟာရစ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ဆန္ဖရန္စစၥကိုခ႐ိုင္ေရွ႕ေန ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ထိုရာထူးကို ရရွိခဲ့ေသာ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူမည္းတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္မႈ မရွိေသးေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟီလာရီကလင္တန္က ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ Geraldine Ferraro ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရီပက္ဘလီကင္ပါတီမွ ဆာရာပါလင္းတို႔က ဒုတိယသမၼတေလာင္း ေနရာအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

*****************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century