?>
အေမရိကန္ မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစၥလာမ့္ေျမ အားက်ဴးေက်ာ္

အေမရိကန္ ၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဆီးရီးယား အား ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္

အေမရိကန္ ၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဆီးရီးယား အား ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္

အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္၍ အေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈ မရွိဘဲ အၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းျပၿပီး အစၥလာမ့္ပိုင္ ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈကို စတင္ၿပီး ျပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အား ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္၍ အေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈ မရွိဘဲ အၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းျပၿပီး အစၥလာမ့္ပိုင္ ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈကို စတင္ၿပီး ျပင္သစ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အား ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။

 

ဆီးရီးယား အစိုးရ သတင္းဌာန မ်ား ၏ သတင္းအေထာက္မ်ား အရ ဆီးရီးယား ေလတပ္မွ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ပစ္ခတ္လာသည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေျဖေပး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုထားပါတယ္။

 

အျခား သတင္းဌာနမ်ား ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္ ႏွင့္ ဟြမ္စ္ ၿမိဳ႕ အား အေမရိကန္ ႏွင့္မဟာမိတ္ တပ္မွ ဒုံးက်ည္ ၁၃ လုံး ပစ္လြတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

ေအစ္ပိုသင္းက္ သတင္းဌာန ၏ အဆိုအရ ဒုံက်ည္ အလုံး ၂၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ အဗ္နာ အထူး သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ဒုံးက်ည္ အလုံး၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား စစ္တပ္၏ အေရးႀကီး အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းသို႔ေသာ္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

ဆီးရီးယား ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန မွ အေမရိကန္ ႏွင့္မဟာမိတ္ တို႔၏ ဤ တိုက္ခိုက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ် ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ကို ထင္ရွားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

ဆီးရီးယား အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဤ ေပၚေပၚတင္တင္ က်ဴးေက်ာ္ စစ္အား အျပည့္အဝ အေျဖေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဤ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အတြင္းလြတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ ေၾကးစား အၾကမ္းဖက္ (အစၥလာမ္ အမည္ခံမ်ား အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ား )ကို ကယ္တင္ႏိုင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

လတ္တေလာ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ဟြမ္စ္ၿမိဳ႕ အေပၚ အေမရိကန္ တို႔၏ ဒုံးမ်ားႏွင့္တိုက္ခတ္မႈသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္မွ အျပည့္အဝ အေျဖေပး၍ အေမရိကန္ ႏွင့္မဟာမိ္တ္မ်ား၏ ဒုံးမ်ား ကို ပစ္မွတ္သို႔မေရာက္မည္ ပစ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ တို႔၏ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး ကိုလည္း ပစ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သိရွိရ ပါတယ္။

 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ တိုက္ခိုက္မႈ အေပၚ တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ အရ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆႏၵျပမႈ မ်ား ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား စတင္လိုလာေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၊ရုရွား ႏွင့္အျခား ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ မွ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအေပၚ အခုလို တိုက္ခိုက္မႈအား ျပစ္တင္ ႈတ္ခ်မႈမ်ား ကို ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ရုရွား အေနျဖင့္လည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားအား ကန္႔ကြက္ ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔၏ လူသိရွင္ၾကား က်ဴးေက်ာ္ စစ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ရုရွား အေနျဖင့္ အေမရိကန္ လက္ရွိသမၼတ ထရန္႔ သည္ ဒုတိယ ဟစ္တလာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

လက္ဗႏြန္ အေျခစိုက္ လက္ဗႏြန္ႏိုင္ငံ ၏ တရားဝင္ အဖြဲ႔ ဟစ္ဘြလႅာဟ္ ေခါင္းေဆာင္ ဆယက္ဒ္ ဟစန္ နစရြလႅာဟ္ အေနျဖင့္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္မဟာမိတ္မ်ား ၏ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈအား ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

===========

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century