?>

ေမာင္လူးဒ္ေဒကအ္ဗာ ၊ ဖြာေသေဟ ခိုင္ဗရ္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အတြက္ ေမြးေန႔ အခမ္း အနား က်င္းပ

ေမာင္လူးဒ္ေဒကအ္ဗာ ၊ ဖြာေသေဟ ခိုင္ဗရ္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အတြက္ ေမြးေန႔ အခမ္း အနား က်င္းပ

ေမာင္လူးဒ္ေဒကအ္ဗာ ၊ ဖြာေသေဟ ခိုင္ဗရ္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေမာင္လာေယ မြတ္သကီယန္း ေမာင္လလ္ မိုဝဟစ္ဒ္ဒီးန္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ အလီ ေအဗ္ေန အဘီသြာ လစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ေမြးေန႔ မဂၤလာ အတြက္ အခမ္းအနား ကို အစၥလာမ္မစ္ အီရန္သမၼတ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တို႔တြင္ က်င္းပေနၾကပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေမာင္လူးဒ္ေဒကအ္ဗာ ၊ ဖြာေသေဟ ခိုင္ဗရ္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေမာင္လာေယ မြတ္သကီယန္း ေမာင္လလ္ မိုဝဟစ္ဒ္ဒီးန္ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ အလီ ေအဗ္ေန အဘီသြာ လစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ေမြးေန႔ မဂၤလာ အတြက္ အခမ္းအနား ကို အစၥလာမ္မစ္ အီရန္သမၼတ ႏိုင္ငံ  ႏွင့္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တို႔တြင္ က်င္းပေနၾကပါတယ္။

အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ အလီ ေအဗ္ေန အဘီသြာ လစ္ဗ္ (အ.စ)သခင္သည္  အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ ဘက္စုံေထာင္စုံမွ ထူးခ်န္ ထြန္းေတာက္ေနသည့္  ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ ျမတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ ေလာကႀကီးကို ႂကြျမန္းလာသည့္္ (ေမြးဖြားသည့္္) ေနရာျမတ္မွာ ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) အေနျဖင့္  ဤေလာကသို႔ ႂကြျမန္းလာၿပီး စ၍မ်က္လုံးေတာ္မ်ား ဖြင့္ခ်ိန္ ပထမဆုံး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကို ဖူးေတြ႔ေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္ ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေအးျမ ၾကည္လင္ သည့္ ေမတၱာ အရိပ္ေအာက္ဝယ္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး အစၥလာမ့္ စစ္သူႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဖြားျမင္ျခင္းခံရေတာ္မူသည့္ သခင္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) သည္ အနႏၱာ ေလာကႀကီး ရွိ အရာ အားလုံးကို အစၥလာမ္ ၏ အလင္းေရာင္ ျဖင့္ ၾကည့္ ေတာ္မူပါတယ္။

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႀကီး၏ သြန္သင္ဆုံးမ မႈ ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူအခြင့္ဆိုင္ရာ အႏႈိင္းမဲ့ ဆရာ သခင္ႀကီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အနီးကပ္ေနႏိုင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။  အိမ္အျဖစ္ နဘီ (ဆြ) ၏ အိမ္ေတာ္ ၊ ေျမ အျဖစ္ ဝဟီ က်ေရာက္သည့္ ေျမ ကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။  က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခြင့္  ရခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသ လည္း  ျဖစ္ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အလီ ေအဗ္ေန အဘီသြာ လစ္ဗ္ (အ.စ)သခင္ ၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ အား အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံအသီးသီး တို႔ တြင္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ ဘာသာ ေရးအထိမ္းအမွတ္ တစ္ခု အျဖစ္ခံယူၿပီး ယုံၾကည္မႈ မ်ား ရိုေသမႈမ်ား ႏွင့္ အတူ က်င္းပၾကပါ တယ္။  အစၥလာမ္မစ္ အီရန္   ျပည္လုံးကၽြတ္ အစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ား ပုဂၢလိက အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား ၊ဗလီမ်ား ၊ေအမာမ္ဘာရာမ်ား၊ လမ္းမႀကီးမ်ား ကို အလြန္တရာ လွပေအာင္ တန္ဆာဆင္ ထားၾကပါ တယ္။ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ကိုအခ်စ္ထားသူမ်ား ေနရာတိုင္း လိုလို ေဖ်ာ္ရည္ တိုက္ေကၽြးျခင္း ၊အခ်ဳိမုန္႔မ်ား ကမ္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

သခင္ႀကီး ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၏ ေမြးေန႔ အခမ္းအနား ကို မရွ္ဟတ္ဒ္ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ အလီေရဇာ ( အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၊ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ သခင္မႀကီး မာစူမာ (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္  တြင္က်င္းပပါတယ္။  တက္ေရာက္သူမ်ား ၏  အရည္အတြက္ မွာ ႀကီးမား ၿပီး စည္းကား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ အား အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ာဖ္ ၊ ကရ္ဗလာ ၊ ကာဇမိႈင္း ၊ စာမရာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား စြာ က်င္းပေၾကာင္း သိရပါတယ္။  နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ရွိ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ေမာင္လာ ကို အခ်စ္ ထားသည့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အီရတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား  ေမာင္လာေမြးေန႔ ပြဲကို က်င္း ပခဲ့ပါတယ္ ။ေမာင္လာ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း  တရားေဟာ ဆရာမ်ား ႏွင့္ကဗ်ာ ဆရာမ်ား ကလည္း မိမိတို႔၏ အသီးသီး စတိုင္မ်ား ျဖင့္ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ဖြာဇီလသ္ ကို တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္တြင္ ဤအခ်ိန္ကာလအတြက္ လုံၿခဳံေရး တင္းၾကပ္စြာ ထားရွိထားပါတယ္။ အိႏိၵယ ၊ပါကစၥန္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ကိုအခ်စ္ထားသူမ်ား ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပျခင္း အိမ္မ်ားတြင္နစဲရ္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္ ။

အဗ္နာ သတင္းဌာနမွ လည္း ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူမ်ား အားလုံး အေပၚ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ အျဖာျဖာ က်ေရာက္ပါေစလို႔ ဒိုအာ ျပဳ လိုက္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++

251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*