၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥ အတည္ျပဳႏိုင္ပါက စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအေရး ထိေရာက္စြာလုပ္ႏိုင္မည္ဟု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ

၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥ အတည္ျပဳႏိုင္ပါက စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအေရး ထိေရာက္စြာလုပ္ႏိုင္မည္ဟု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ


၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားအား ကူညီေရးဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အတည္ ျပဳပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားအား ကူညီေရးဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အတည္ ျပဳပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ အစိုးရ အစုအဖြဲ႕ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က စတင္ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ သြင္းေဆြးေႏြးေနသည္။ လူမႈေရး က႑ေအာက္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ယင္းအေျခခံမူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈအ ရ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက သေဘာ တူထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘အရင္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မပီျပင္ခဲ့ဘူး။ အခုျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္စီမံေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုတဲ့ဟာက သေဘာတူသြား တယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေနာက္ ကြယ္မွာ ရန္ပံုေငြကိစၥတို႔၊ က်န္တဲ့ စီမံကိန္းေတြခ်မွတ္တာတို႔၊ ဒါေတြလိုက္လာမွာေပါ့’’ဟု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆို သည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ထိ ထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ားအေရးသာမက သဘာ၀ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဒုကၡ သည္မ်ားအေရး၊ ရခိုင္ေဒသတြင္  ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သုိ႔ လူလုပ္သည့္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡ ႀကံဳရသူမ်ားအေရးကိစၥလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ မိဘမဲ့မ်ားအပါအ၀င္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥလည္း လူမႈေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးစီးဌာနအသစ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဦးစီးဌာနကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ကစတင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အေရးႀကီး၍ ယင္းဌာနကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥပေဒအတိုင္းအ လ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား နယ္ေျမအ လိုက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးသည္ ယင္းနယ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲကင္းစင္မႈ၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳမႈႏွင့္ မိုင္းရွင္း လင္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔အ ေပၚမူတည္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သီးျခားရန္ ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုလူမႈေရး က႑တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္တို႔ အားေကာင္းခဲ့ ေၾကာင္း အစိုးရဘက္မွ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူအျဖစ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္သည့္ ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky