?>

မစၥတာ ထရန္႔ ! ခင္ဗ်ား အတြက္ ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ လုံေလာက္ပါတယ္ / ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ

မစၥတာ ထရန္႔ ! ခင္ဗ်ား အတြက္ ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ လုံေလာက္ပါတယ္ / ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ

ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ လက္ရွိသမၼတ မစၥတာ ထရန္႔ အား အီရန္ကုိ ထားလိုက္ပါအုန္း! ေလာေလာဆယ္ ခင္ဗ်ား ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ဖို႔ က်ဳပ္ရွိေနပါတယ္ လို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အဗ္နာ သတင္းဌာန၏ သတင္း အေထာက္အထားအရ အီရန္ ႏွင့္ အီရတ္ စစ္ပြဲ အတြင္း  (ရမ္တြာန္ ) ဆိုသည့္ စစ္ဆင္ေရး တြင္ က်ဆုံးသြားသည့္ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ား ကို တမ္းတ သတိရ သည့္ အခမ္းအနား တစ္ခုကို အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ ဟမ္ဒါန္ ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို အခမ္း အနားတြင္ ကြတ္စ္ တပ္မ ၏ ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ မွ မိမိ၏ မိန္႔ခြန္း အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ၏မိန္႔ခြန္း ကို အေျဖေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သမၼတ မွ  အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ စကားေတြကို ဆိုခဲ့ပါ တယ္၊ အဲဒီ အဆင့္မရွိ စကားေတြကို အေျဖျပန္ ေပးဖို႔  အီရန္သမၼတ ၏ အဆင့္အတန္း  ဂုဏ္ သိကၡာ ႏွင့္ မထိုက္တန္ပါဘူး ၊ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အီရန္ႏိုင္ငံ စနစ္ ၏ တပ္သား တစ္ ေယာက္ အေန ျဖင့္  အေမရိကန္ သမၼတ ကို အေျဖေပး သြားပါမယ္။

ဗိုလ္မွဴးမွ ဆက္လက္ၿပီး အေမရိကန္ လက္ရွိသမၼတ မစၥတာ ထရန္႔ အား အီရန္ကုိ ထားလိုက္ပါ အုန္း! အီရန္ စစ္တပ္ အခု မလိုအပ္ေသးပါဘူး ၊ ေလာေလာဆယ္ ခင္ဗ်ား ႏွင့္ယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႔ က်ဳပ္ရွိ ေနပါ တယ္၊ကြတ္စ္ တပ္မ ဟာ ခင္ဗ်ား ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ ဖို႔ ရွိပါတယ္၊ အရင္း က်ဳပ္ နဲ႔  တိုက္ပါအုန္း ! ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ မွ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ား ကို သတိေပးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ ေမ့သြားၿပီးလား ? ခင္ဗ်ားတို႔ တစ္ခ်ိန္ က တင့္ကားေတြေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ တပ္သားေတြ အတြက္ အထုပ္ႀကီးေတြ ျပင္ေပးခဲ့တယ္၊ ဒီေန႔ ခင္ဗ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔  အားေခ်ာက္လွန္႔ ႀကိမ္းေမာင္း ဖို႔ ႀကိဳးစားေနလား ? ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ဘႏြန္  နဲ႔ ၃၃ ရက္ တာ တိုက္ပြဲမွာ ဘာမ်ား လုပ္ႏိုင္ခဲ့လို႔လဲဗ်ား ? အဲအခ်ိန္တုန္းက စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔  ဟစ္ဘြလႅာဟ္ အဖြဲ႔၏ စည္းမ်ည္းမ်ား ခင္ဗ်ားတို႔ မလိုက္နာခဲ့ၾက ဘူးလား?

ဗိုလ္မွဴးမွဆက္လက္ၿပီး အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုေမးခြန္းထုတ္ေလ၏။ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ခင္ဗ်ား တို႔ေတြ က်ဳပ္တို႔ကို ဘာမ်ား လုပ္ႏိုင္ခဲ့လိုတုန္း … ဒီေန႔လာၿပီး ေခ်ာက္လွန္႔ ႀကိမ္းေမာင္း ေနရေအာင္ !?

ကြတ္စ္တပ္မ၏ ဗိုလ္မွဴး အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး မစၥတာ ထရန္႔ !ခင္ဗ်ား အေနျဖင့္ မိမိစစ္တပ္၏ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းကိုေမးၾကည့္ပါ၊သူအေနနဲ႔ က်ဳပ္ဆီကို ဘယ္သူကို လြတ္လိုက္လည္းလို႔ ဒါေတာင္ က်ဳပ္ အီရန္သမၼတ မဟုတ္ဘူးေနာ္ အီရန္ စစ္သားတစ္ဦးသာ ျဖစ္တယ္၊လြတ္လိုက္တဲ့သူ က်ဳပ္ဆီလာၿပီး အေမရိကန္ စစ္တပ္ လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း အီရတ္ ေျမမွ မထြြက္မခ်င္း အီရတ္ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကို မတိုက္ဖို႔ ဆိုင္းင့ံေပးဖို႔ ေမတၱာ မရပ္ခံခဲ့ဘူးလားဆိုတာ ေမးၾကည့္ပါ ? ခင္ဗ်ား အီရတ္မွာ မိမိ ၾသဇာ အာဏာ ကိုသုံးၿပီး အီရတ္ႏိုင္ငံသားေတြ ကို ေက်နပ္ ေအာင္လုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့လိုလား ?

ဆက္လက္ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ အားနည္း မႈ တြင္ သာတိုး ေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း တစ္ေခတ္တစ္ခါကဆိုရင္ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘာၤ ဟာ မိမိေနရာကေန လႈပ္ရွား လိုက္တာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျဖဳတ္ခ်သြား ခဲ့ရပါတယ္။ ယေန႔  အေမရိကန္ အေနျဖင့္ တာလီဘန္ လို အဆင့္မရွိ ေအာက္တန္းက်သည့္ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေတာင္ စကားေျပာၿပီး ညိႏႈိင္းေနရ တဲ့အေျခ အေန ေရာက္ ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အီရန္ကို ဆုံးႈံး ေအာင္ျပဳဖို႔ အီရန္ အမႈိက္ေတာင္း ထဲ ပစ္ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ ကမ္အိုေက အၾကမ္း ဖက္ အုပ္စု ကို အေထာက္အကူျပဳေနတယ္။

ဗိုလ္မွဴး ကာစင္ ဆိုလိုင္းမာနီ မွ ဆက္လက္ၿပီး က်ေနာ္ အေနျဖင့္ ေလာင္းကစားသမား ထရန္႔ကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။  ခင္ဗ်ား စဥ္းစားလို႔ေတာင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး ၊က်ဳပ္ခင္ဗ်ားအနီးမွာ ရွိေနတယ္။ ခင္ဗ်ား စဥ္းစား လို႔ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ေနရာ မွာ က်ဳပ္ ခင္ဗ်ား အနီးမွာရွိ ေနတယ္။

အီရန္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ ၏ ဗိုလ္မွဴး အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ဘက္မွာ ဆက္တိုက္ လာေနသည့္ေခ်ာက္လွန္႕မႈ ႀကိမ္းေမာင္း မႈမ်ားကို အေျဖေပး၍ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ အီရန္ ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး တိုးစစ္ဆင္၍ စတိုက္လာမည္ဆိုလွ်င္ စတိုက္မႈသာ  အေမရိကန္ လက္တြင္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ အဆုံးသတ္မႈ သည္ အေမရိကန္လက္မွာ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

=================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*