?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ နီ ႏွင့္အဖြဲ႕ ေအမာမ္အလီ (علیه السّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ကို သြား ေရာက္ ေလ့လာ ။ ။ photosအဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ၿပီးေနာက္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္အလီ (علیه السّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ကို သြား ေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*