?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏က်ဲဟ္လြန္မ္ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး က်င္းပ ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ က်ဲဟ္လြန္မ္ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး အားယေန႔ မြန္းမတည့္မီ အလ်င္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ကြမ္း၏ အစည္းအေဝးခမ္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

******************************************************

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*