?>

ကူဖြာ ၿမိဳ႕ မွ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ သို႔ ၂၀၂၀ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ အတြက္ ေျခလ်င္ သြား ေနသည့္ မိုအ္ေမနီ မိုအ္ေမနသ္မ်ား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ကူဖြာ ၿမိဳ႕ မွ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ သို႔ ၂၀၂၀ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ အတြက္ ေျခလ်င္ သြား ေနသည့္ မိုအ္ေမနီ မိုအ္ေမနသ္မ်ား ၏ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

*************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*