?>

ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ႏွင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ပူးတြဲ အလုပ္လုပ္ရန္ သေဘာ တူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ႏွင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ပူးတြဲ အလုပ္လုပ္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ပြဲ အား ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ကြမ္း ၏ အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဟာင္ေဇ ေအလ္မီေယ ဘက္မွ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလီေရဇာ အာရာဖီ ၊ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ဘက္ မွ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ မွ လက္မွတ္ မ်ား ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

*****************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*