?>

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) အား ေစာ္ကား သည့္ ျပင္သစ္သမၼတ မာခ႐ြန္ ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား အား ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူမ်ား မွ မီး ႐ႈိ႕ ဆႏၵျပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) အား ေစာ္ကား သည့္ ျပင္သစ္သမၼတ မာခ႐ြန္ ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား အား ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူမ်ား မွ မီး ႐ႈိ႕ ဆႏၵျပ ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*