?>

ေဝလာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္ အစၥကရီ (အ.စ) က်င္းပ ၊ စာမရာ ၊ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ စာမရာ ရွိ ေရာင္ဇာေယ ေအမာမ္မိုင္းေန အစၥကရီယိုင္းန္ (( علیهم السّلام) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ ေဝလာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္ အစၥကရီ ( علیه السّلام) အားစည္းကား စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*