?>

စူရဟ္ ကိုရိုင္းရွ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

 စူရဟ္ ကိုရိုင္းရွ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္ မက္စ္အူးဒ္အခ္သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီးဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕ )) တည္ေထာင္သူ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) ဆိုသည့္ က်မ္းမွ စူရဟ္ ကိုရိုင္းရွ္အေၾကာင္း ကို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) သတင္းဌာန ဆိုင္ရာစာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ရိုေသစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

စူရဟ္ ကိုရိုင္းရွ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အမည္ - ကိုရိုင္းရွ္

အဓိပၸာယ္ -လူမ်ဳိးစု တစ္ခု အမည္ 

ဤ အမည္ထြင္ရသည့္ အာယသ္ေတာ္ - အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁

ကိုရိုင္းရွ္ ဆိုသည့္ စကားလုံး ဤ စူရဟ္ေတာ္ တြင္ပါဝင္သည့္ အႀကိမ္ - ၁ ႀကိမ္

ကိုရိုင္းရွ္ ဆိုသည့္ စကားလုံး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္ သည့္ အႀကိမ္ - ၁ ႀကိမ္

အေစာင္ - ၃၀

ရကူအပိုဒ္ေတာ္ေပါင္း - ၁

အာယသ္ေတာ္ေပါင္း - ၄

စကားလုံးေတာ္ေပါင္း - ၁၇

အကၡရာေတာ္ေပါင္း - ၇၂

ဤစူရဟ္ေတာ္ တြင္ အလႅာဟ္ဆိုသည့္ စကားလုံးေတာ္ပါဝင္မႈ - ၀ ႀကိမ္

က်ေရာက္ေတာ္မူသည့္ေနရာ - မကၠာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

က်ေရာက္သည့္ အေနအထား - သဒ္ၵေရဂ်ီ (တျဖည္းျဖည္းျခင္း)

က်ေရာက္သည့္အမွတ္စဥ္ -၂၉

ဤစူရဟ္ အလ်င္း က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - စူရဟ္ သီးန္

ဤစူရဟ္ ၿပီးေနာက္ က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - စူရဟ္ ကာေရအဟ္

 

ဤစူရဟ္၏ အျခားအမည္မ်ား - ၁။ကိုရိုင္းန္ ၂။ အီလာဖ္

အမည့္ထြင္ရသည့္အေၾကာင္း - ပထမဆုံး အာယသ္ သည္ ကိုရိုင္းရွ္ ဆိုသည့္ စကားလုံးႏွင့္ စထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားသည့္ၾကင္အင္လကၡဏာ - စူရဟ္ ဖီးလ္ ကဲ့သို႔ နမာဇ္ တြင္ ဤ စူရဟ္ တစ္ခုတည္း ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ မလုံေလာက္ေခ်။ စူရဟ္ ဖီးလ္ ႏွင့္ တြဲ၍ ဖတ္ရပါမည္။

 

အက်ဳိးအာနိသင္ - ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

“ အၾကင္မည္သူ မဆို စူရဟ္ ကိုရိုင္းရွ္ ကို မ်ားမ်ားစားစား ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ၎ အား ဂ်ႏၷသ္ ၏ စီးေတာ္ ကို ေပးသနားေတာ္ မူမည္။ ”

 

(စဝါးဗ္ ဗိုလ္အအ္မာလ္ က်မ္း )

က်မ္းကိုး - (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) က်မ္း - ေရးသားသူ -ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္မက္စ္ အူးဒ္ အခ္ သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီး ဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕))တည္ေထာင္သူA.F.H.M

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*