?>

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြဒ္စ္ေန႔ တြင္ အစၥလာမ့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ မိန္႔ခြန္း /2020

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြဒ္စ္ေန႔ တြင္ အစၥလာမ့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ မိန္႔ခြန္း /2020

ရဲဟ္ဗရ္ ေရ မိုအဇမ္ ေမ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေနနာအီ မွ ကြဒ္စ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ တိုက္ရိုက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း ကိစၥ သည္ အစၥလာမ့္ေလာ က အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး မေမ့ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။အစၥေရး ဆိုသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ေဒသတြင္းရွိ မိုအ္မင္ လူငယ္မ်ား ၏ ရဲစြမ္းသတိၱ ႏွင့္ ပ်က္စီး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ မွ မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အဗ္နာ သတင္းဌာန၏ သတင္း အေထာက္အထားအရ ရဲဟ္ဗရ္ ေရ မိုအဇမ္ ေမ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေနနာအီ မွ ကြဒ္စ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ တိုက္ရိုက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း ကိစၥ သည္ အစၥလာမ့္ေလာ က အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး မေမ့ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။အစၥေရး ဆိုသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ေဒသတြင္းရွိ မိုအ္မင္ လူငယ္မ်ား ၏ ရဲစြမ္းသတိၱ ႏွင့္ ပ်က္စီး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ မွ မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ ေရ မိုအဇမ္ ေမ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

 

و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین

 

ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ကမာၻ အဝွမ္းရွိ မိမိ မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးကို စလာမ္ ဆက္သပါ၏ ။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ တြင္ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေအဗါဒသ္မ်ား လက္ခံသေဘာတူ ေပးရန္ ဒိုအာျပဳေတာင္းဆိုပါသည္။ အီးဒ္ ေဒ စအီးဒ္ ေဒ ေဖသ္ရ္ မေရာက္မီအလွ်င္ မိုဘာရတ္က္ ေျပာၾကားပါသည္။ ဤလျမတ္ တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ဧည့္သည္ ေတာ္ အျဖစ္ ခစား ရသည့္ အတြက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ ယေန႔ ကြဒ္စ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤေန႔အား ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အေနျဖင့္ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗိုက္သိုလ္မိုကဒတ္စ္ ႏွင့္အတူ မြတ္စလင္မ္မ်ား တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ အသံ တူတူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ သတ္မွတ္္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္အတြင္း ဤေန႔သည္ မိမိ လုပ္ရပ္ကို ျပသ ခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္လည္း ျပသ မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ။ ကမာၻ လူမ်ဳိးစုမ်ား အေနျဖင့္ ကြဒ္္စ္ေန႔အား ေႏြးေထြး စြာ ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အလံကို မျပဳမေနရ အလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ ျမင့္တင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ၏ ေပၚလစီမွာ မြတ္စလင္မ္ ၏ စိတ္မ်ား တြင္ ပါလက္စတိုင္းကိစၥ ကို အေရာင္ေပ်ာ့ သြား ၿပီး ေမ့သြားရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရး အႀကီးဆုံး တာဝန္ ဝတၱရားမွာ ဤခယာနသ္ (အလြဲသုံးစားျပဳမႈ ) အား ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အား ႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြင္းျပင္တြင္ လႈပ္ရွား ေနသူမ်ား အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ မ်ားရွိ (၎တို႔၏) ေအးဂ်င့္မ်ားမွ ဤအလြဲသုံးစားမႈကို စိတ္တိုင္း က်ျပဳေနၾကပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ပါလက္စတိုင္း ကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္ ၿပီး ၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ ကိစၥ ကိုမြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ သိကၡာ ႏွင့္ မာန မွ ေမ့ခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုသည့္ အမွန္တရား လည္း ရွိေနပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ ပထမထက္စလွ်င္ ပါလက္စတိုင္း ကိစၥ ကို ပို၍ သိလာ ၾကၿပီး အသိရွိလာၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ၎ ၏ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား ေငြ ေၾကး မည္မွ်ပင္ သုံးစြဲ ၾကပါေစ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔၏ ရွက္စရာ အစီအစဥ္မ်ား ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။

ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္း နယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္ ခံ ခဲ့ရျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာ ပမာ ဇီယြန္ ဝါဒ အျဖစ္ဆိုး အေၾကာင္း ကို အသိေပး ရန္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီ အတိတ္က လူသား ရာဇဝတ္မႈ မ်ား တြင္ ဤအတိုင္းအတာ အထိ ျပင္းထန္သည့္ မည္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ဳိးမွ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေခ်။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ လိုက္ျခင္း ၿပီးေနာက္ ထိုႏိုင္ငံေန ျပည္သူလူထု အား အၿမဲ အတြက္ မ်ိဳး႐ိုးပိုင္ ေျမမွေမာင္းထုတ္ျခင္း ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ရာဇဝတ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း ၊ လယ္ယာေျမမ်ား ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ား ကို ဖ်က္စီး ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ကို အမ်ားဆုံေၾကကြဲ ဖြယ္ပုံစံ အထိျဖစ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုး အဆက္မျပတ္ သမိုင္းဝင္ ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္း မႈ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လူသား ျဖစ္ၿပီး သားရဲဆန္မႈ ႏွင့္ ႐ႈိင္တြန္ အက်င့္ စရိုက္၏ မွတ္တမ္း အသစ္ တစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဤအျဖစ္ဆိုး ၏ တရားခံ အစစ္ ႏွင့္ တာဝန္ ရွိ သူမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ႐ႈိင္တြန္ ေပၚလစီျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ကမာၻစစ္ တြင္ ေအာင္ပြဲ ခဲ့သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အာရွ ေဒသ ရွိ တစ္နည္းအားျဖင့္ အြစ္စမန္နီ အစိုးရ ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာ ပိုင္ပစၥည္းမ်ား ကို အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အျဖစ္ ပါရီ ညီလာခံ တြင္ အခ်င္းခ်င္း ခြဲေဝ ယူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤေဒသ တြင္ မိမိတို႔ ထာဝရ အၿမဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုေဒသ ၏ ႏွလုံးသား (အဓိက အခ်က္အခ်ာ ၾကသည့္ ) ေနရာ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ခံစားမိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿဗိတိန္ အေနျဖင့္ ႏွစ္ အခ်ဳိ႕ အလွ်င္ Balfour အစီအစဥ္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ ရဟူဒီ မ်ားကို အႀကံတူ အေတြးတူ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးဤ အစီအစဥ္အား ေရွ႕ ဆက္ ရန္ အတြက္ ဇီယြန္ စနစ္ အမည္ရွိ စနစ္အသစ္အဆန္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အခု ဤအတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေျပးမ်ား စီစဥ္ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္အခ်ဳိ႕ အလွ်င္ တစ္ဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေရွ႕ေျပးမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် အသင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဒုတိယ ကမာၻ စစ္အၿပီး ေဒသအတြင္းရွိ အစိုးရမ်ား အာဏာပိုင္မ်ား၏ အိပ္ေပ်ာ္ေနမႈ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရမႈကို အသုံးခ်ၿပီး မိမိ အႀကံကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ၿပီးေနာက္ အတု ၊ က်ဴးေက်ာ္သူ ၊လူမ်ဳိးမရွိသည့္ အစိုးရ ကိုေၾကျငာ ခဲ့ပါတယ္။

ဤတိုက္ခ်က္တြင္ ပထမဆုံး ပါလက္စတိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ဳိးမ်ား အားလုံး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတြင္း တြင္ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ၿပီး သိရွိႏိုင္သည္မွာ အေနာက္တိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ရဟူဒီမ်ား ၏ ဇီယြန္ အစိုးရ တည္ေထာင္ရျခင္း၏ အဓိက ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အာရွ တိုက္တြင္ အၿမဲ အာနိသင္ရွိေနေစၿပီး တည္ရွိေနရန္ ေနရာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိစၥတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ရန္ ႏွင့္ မိမိ တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ခ်ယ္လည္ႏိုင္ရန္ အနီးကပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ရယူထားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အစိုးအတု ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ အစိုးရ ကို စစ္ဖက္အရ အင္အား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေကာင္းလာရန္ ႏွင့္ သာမန္ ရိုးရိုး အေထာက္အကူမ်ား ရရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယုတ္စြ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ႏွင္ တန္ဆာ ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ႏိုင္းလ္ျမစ္မွ ဖူရသ္ ျမစ္ အထိ ေဒသမ်ားကို ဤ ကင္ဆာေရာဂါစိုးျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ အာရပ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အမ်ားစု သည္ အစပထမက တည္း ကပင္လက္နက္ခ် ခဲ့ ၾကပါတယ္။ ၎တို႔မွ အခ်ဳိ႕ အား ခ်ီးက်ဴးတိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္္ ဤကိစၥ ၏ တာဝန္ ခံ မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ၿပီး ၎ ဝင္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား မွ လူသားဆိုင္ရာ ၊ အစၥလာမ္မီ ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား ကိုလည္း ေကာင္း မိမိတို႔၏ အာရပ္ သိကၡာ ႏွင့္ မာန္တို႔ကိုလည္း ေဘး ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ မွားယြင္းသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ထားၿပီး ရန္သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ စီးေပးရတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ Camp David သည္ ဤ ခါးသီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ အတြက္ ထင္ရွား သည့္ သက္ေသ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္လည္း ပထမအစႏွစ္မ်ားတြင္ အသက္စြန္႔ စေတးမႈမ်ား ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး တျဖည္းျဖည္း နယ္ခ်ဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ အားမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ အားကူညီသူမ်ား ႏွင့္ ရလာဒ္မဲ့ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အခ်ိန္ ကုန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ကို ျဖည္႔ေပး ႏိုင္သည့္ အပင္ပန္းခံမႈ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို လက္လြတ္ လိုက္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏွင့္အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၿပီးေနာက္ ထိေရာက္မႈမရွိ ၊ အာနိသင္မရွိသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ၊ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈ သည္ ပါလက္စတိုင္း အတြက္ခါးသီးၿပီး မေအာင္ျမင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ဇိုက္သြန္ဌာနခြဲ ကိုတင္ျပခ်ိန္တြင္ အ႐ႈံး ရလာဒ္ မွ အပ အျခား မရခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆုံး ရာေစရ္ အရ္ဖါသ္ သံေဝဂ ရဖြယ္ အျဖစ္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။

အီရန္ ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံၿပီးေနာက္ ပါလက္စတိုင္းမ်ား အတြက္ ေဂ်ဟာဒ္ ျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းစ အသစ္ ဖြင့္သြားပါတယ္။ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ အီရန္႐ႈိင္တြန္ ဘုရင္ ရွားဘုရင္လက္ထက္ တြင္အီရန္ကို လုံၿခဳံရသည့္ေနရာအျဖစ္ ထည့္တြက္ထားသည္ ဇီယြန္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကို အျပင္သို႔ထုတ္၍ ပစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဇီယြန္ အစိုးရ ၏ တရားမဝင္ သံရုံးကို ပါလက္စတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးျခင္း ၊ေရနံ သယ္ေဆာင္မႈကို ပိတ္ပင္ ျခင္းမွ စ၍ အေရးႀကီးအလုပ္မ်ား ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရလာဒ္ မွာ ေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ ႀကံႀကံခံအဖြဲ႔ မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႀကံႀကံခံခုခံအဖြဲ႔ မ်ား ထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဇီယြန္ အစိုးရ၏ အလုပ္ သည္ ခက္၍ခက္၍ သြားပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ အနာဂတ္တြင္ ပို၍ခက္ခဲေပမည္။

သို႔ေသာ္ ဤ နယ္ခ်ဲက်ဴးေက်ာ္ ကိုလိုနီ အစိုးရ ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ၎တို႔တြင္ ထိပ္ဆုံး တြင္ပါဝင္သည့္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္လည္း ၎အား ကာကြယ္ေပးမႈကို ပိုမို၍ ျပင္းထန္ စြာ လုပ္လာပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံတြက္ မိုအ္မင္ ၊လူငယ္လူရြယ္ ၊ စေတးခံစိတ္ဓာတ္ရွင္ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း နယ္နမိတ္ အတြင္း တက္ ႂကြ စိတ္အား ထက္သန္ သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဟမါစ္ ႏွင့္ ေဂ်ဟာဒ္ ေဒအစၥလာမ္မီ ေပၚေပါက္လာ ၿပီး ေနာက္ဆီယြန္ အႀကီးအကဲမ်ားပါမက အေမရိကန္ ႏွင့္အျခား ရန္သူ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ပါ စိုးရိမ္ပူပန္ ၿပီး ပ်ားရီပ်ားယာ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ အစိုးရ ၏ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးၿပီးေနာက္ ေဒသအတြင္း ႏွင့္အာရပ္အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း မိမိ ေအးဂ်င့္မ်ား ကို ထည့္ သြင္းခဲ့ၿပီး ဟာဒ္ဝဲ ၊ေဆာ့ဖ္ဝဲ မ်ား ျဖင့္ ကူညီေပးေဖးမ ပါတယ္။ ဤႀကိဳးပမ္းမႈ၏ ရလာဒ္ အျဖစ္ယေန႔ အခ်ဳိ႕ အာရပ္ အစိုးရမ်ား ၏ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ သစၥာေဖာက္အာရပ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အျပဳအမႈမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားတြင္ အားလုံး ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၏ ကြင္းျပင္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ၏ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ကြာျခားမႈတစ္ခ်က္မွာ ႀကံႀကံခံ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ႏွင့္အမွ် အာဏာ ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ခြန္အားတို႔ တြင္ ဆက္တိုက္တိုးတက္လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဤ ဖက္ႏွင့္ ဆန္က်င့္၍ ဇိုလ္မ္ ၊ ကိုဖ္ ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္း လက္မဲ့ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္လာပါတယ္။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ၿပီး မတတ္ႏိုင္သည့္ အေျခ အေနသို႔ သြားေနပါတယ္။ ဤအေတြးအတြက္ ထင္ရွား သည္ သက္ေသမွာ အ႐ႈံးမရွိသည့္ ၊လွ်ပ္စစ္ပမာ ျဖစ္သည့္ ဇီယြန္ စစ္တပ္ ၊ ၎တို႕မွႀကီးမားသည့္ စစ္တပ္ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး ၂နွစ္ ငံ ၏ တုိက္ခိုက္ မႈကို ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ရပ္တန္႔ေပးသည့္ စစ္တပ္သည္ လည္း ယေန႔ လက္ဘႏြန္ ႏွင့္ ဂါဇာ ရွိ ႀကံႀကံခံခုခံ လူထု တပ္ ၏ေရွ႕တြင္ မခံႏိုင္ဘဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ ျခင္း ႏွင့္ အ႐ႈံး ေပးျခင္း မွအပ မတတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနပါတယ္။

ဤအေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ကြင္းျပင္သည္ အလြန္ အႏၱရာယ္ ႀကီးပါတယ္။ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလည္ သြား ႏိုင္ ပါတယ္။ အၿမဲ စိုးရိမ္ ေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဤယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၏ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မွာ အေရးႀကီးၿပီး အဆုံး အျဖတ္ ေပးမည့္ အသက္ သြင္း ေပးမည့္ပြဲ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ၊ အေျခက် ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား တြင္မည္သည့္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ ၊ရိုးရိုးေတြးေခၚမႈ ႏွင့္အမွား ျပဳ၍ မရေခ်။ျပဳမိလွ်င္ ႀကီးမား သည့္ ဆုံး ႐ႈံးမႈ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေျခခံ အေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းကိစၥ ကို ႏွလုံးသား ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ( လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ လက္ခံေနသူမ်ား ) ကို အခ်ဳိ႕ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပလိုပါ တယ္။

၁။ ပါလက္စတိုင္း ၏ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ လမ္း တြင္ ေဂ်ဟာဒ္ ျပဳျခင္း ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ မွေတာင္းဆိုတာ ထားသည့္ မျပဳမေနရ သမိုင္းေပးတာဝန္ ဝတၱရား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဤတိုက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ဧကန္မလြဲ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ အေနျဖင့္ အသတ္ခံရလွ်င္လည္း 'احدی الحسنیین' (ႀကီးမားသည့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ႏွစ္ခု မွ တစ္ခု ) အား မလြဲမေသြ ဆြတ္ခူး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုျပင္ ပါလက္စတိုင္းကိစၥ သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းသိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ္ လူသားမ်ား ကို ၎တို႔ ၏ အိမ္ ၊လယ္ယာေျမ ၊ဘဝတည္ေဆာက္ေနဖို႔ ႏွင့္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ေနရာ မွ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္း ေမာင္းထုတ္ရ တြင္လည္း သတ္ျဖတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ေျခလွမ္းမ်ား ျဖင့္၎ ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႏွလုံးသား ရွိသူတိုင္းကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဆြဲေဆာင္ေစပါတယ္။ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ၎တို႔ ႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာ ကို ကိစၥကို အာရပ္ မ်ား၏ျပႆနာ ႏွင့္ကိစၥသာဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမား သည့္ အေမ့အမွား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ သူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ အာရပ္ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္မ်ား ၏ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြ က္ ႀကိဳးစား မႈမ်ား ကို ဤ အစၥလာမ္မီ ကိစၥ ႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးျပႆနာ ကို သူအေျခအေနအေပၚ သူ လြတ္ထားျခင္းကို လုပ္ပိုင္သည္ဟု ထင္ေနသူမ်ား သည္ ဤ ကိစၥအား နားလည္ ရာ တြင္ အမွားႀကီးမွားေနပါတယ္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ အခ်ိန္မ်ား တြင္ ဤကိစၥတြင္ သစၥာေဖာက္မႈ ကိုပါ က်ဴးလြန္ ေနၾကပါတယ္

၂။ ဤတိုက္ပြဲ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပယ္လယ္မွ ျမစ္အထိ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရာမပင္လယ္ (ေျမထဲပင္လယ္ ) မွ စ၍ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္ အထိ ) ပါလက္စတိုင္း ေျမအားလုံး၏ လြတ္ေျမႇာက္ေရး ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား အားလုံး (မိမိ)ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ (ႀကီးမားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ) ကို ဤေျမျပင္ ၏ ေထာင့္ တစ္ေနရာရာ တြင္ အစိုးရတစ္ခု ကို တည္ေထာင္ သည့္အထိသာ ေဘာင္ခတ္ျခင္း ၊ ဤ သိကၡာမဲ့ မေလးမစားျပဳသည့္ ေဘာင္ခတ္ မႈ ကိုလည္း လည္း ယဥ္ေက်းမႈမရွိသည္ ဇီယြန္မ်ား ေျပာသည္အတိုင္း ဆိုလွ်င္ ၊ အမွန္တရားရွာေဖြသူမ်ား ၏လကၡဏာ မဟုတ္ႏိုင္ ေခ်။ အမွန္တရား အျဖစ္မွန္၏ လကၡဏာ လည္း မဟုတ္ေခ်။ အမွန္တကယ္ ယေန႔ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ၏ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ အေတြ႔ အႀကဳံမ်ား သည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ျခင္း၏ ႀကံႀကံခံၿပီး ဤႀကီးက်ယ္သည့္ ေဂ်ဟာဒ္ကို ျပဳရမည္ဆိုသည့္ အထိေရာက္ေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင့္ျမတ္ ၏ အကူအညီ ႏွင့္ လုံးဝ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုသည့္အေပၚ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ခ်က္ထား ရန္ လိုပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မွ

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُه إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ..ဟုမိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ... ဧကန္မုခ် ေလာကတြင္ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ကို အကူအညီေပးမည့္ မြတ္စလင္မ္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေန ပါတယ္။ ၎တို႔ ၏ နာက်င္မႈ ႏွင့္အတူ ရွိေနသူမ်ား ရွွိမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤတိုက္ပြဲ တြင္ ဟလာ အားလုံး ႏွင့္ ရွရီအီ အမွီ အျငမ္းမ်ား ကမာၻ အေထာက္အပံမ်ား အပါအဝင္ အသုံးျပဳ ပိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ား ႏွင့္ အျပင္ပိုင္း အတြင္းပိုင္း တြင္ ၎တို႔အေပၚ မူတည္ေနသည့္ ကမာၻ႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါတယ္။ ၎တို႔သည္ အစၥလာမ္ကို အာနိသင္ျဖစ္ေစ သည့္ ခြန္အားတည္ရွိလာမႈ၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မႏုႆာ လူသားမ်ား ႏွင့္လူမ်ဳိးစုမ်ား ၏ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကို မည္သုိ႔ မွ် အေလးျပဳ ဂရုျပဳမည္ မဟုတ္ၾကေခ်။ ၎တို႔သည္ မြတ္စလင္မ္ အြန္မသ္ ထု ကို အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေစသည့္ ဆုံး ႐ႈံးမႈမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အားဆန္က်င့္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ၏ တာဝန္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မည္သည့္ အစၥလာမ္မီ ႏိုင္ငံတြင္ မဆို ၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္မဆို ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ၊ လူမ်ဳိးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ၊ စစ္ျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္မူမ်ား (စစ္ပြဲမ်ား ) ၊ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ၊ သို႔မဟုတ္ ကပ္ေဘးဆုိး ဆိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ ကမာ႔ၻ အဖြဲ႔ အစည္း မွ အေျဖေပးေနပါသနည္း ?

ယေန႔ ကမာၻ တစ္ဝွမ္းလုံး အတိုင္းအတာ အရ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ား ကို ေရတြက္ေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ေၾကာင့္ စစ္မီးေတာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ေန ၊ေထာင္က်ေန ၊ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈ အတြက္ တာဝန္ရွိသူ တရားခံ ဘယ္သူလည္း ဟု၍ မည္သူမွ် မေမးၾကေခ်၊ ေမးမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ အာဖဂန္ နိစၥတန္ ၊ယီမင္ ၊ လစ္ဗ်ား ၊ အီရတ္ ၊ဆီးရီးယား ႏွင့္အျခား ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ က်ခဲ့သည့္ အျပစ္မဲ့မ်ား ၏ေသြး အတြက္ တရားခံဘယ္သူလဲ ? ပါလက္စတိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ၊ မတရား က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ၊ပ်က္စီးမႈ ေျခလွမ္းမ်ား ႏွင့္ ရက္စက္ညႇဥ္းပန္းေနမႈမ်ား ၏ တာဝန္ခံ သည္ မည္သူ ျဖစ္ပါသနည္း ? အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ၊ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ္ အရက္စက္ အညႇဥ္းပန္းခံ ျပည္သူမ်ားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို မည္သူမွ ဘာေၾကာင့္ မေရတြက္ၾကရပါသနည္း ? မြတ္စလင္မ္ အမ်ဳိးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈကို ဘာေၾကာင့္ မႏွစ္သိမ့္ၾကပါသနည္း ? သန္း ေပါင္းမ်ားစြာေသာ္ ပါလက္စတိုင္း မ်ား မိမိတို႔အိမ္ ကေနေဝးေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျပည္နယ္ဒဏ္ ဘာေၾကာင့္ခံ ေနရပါသနည္း ?

မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ ပထမဆုံးမ်က္ႏွာမူရသည့္ ေနရာကို ဘာေၾကာင့္ ေစာ္ကားေနၾကပါသနည္း ? ကုလသမဂၢ လို႔ေခၚသည့္ ကုလသမဂၢသည္ မိမိ တာဝန္ဝတၱရား ကို ဘာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ပါသနည္း ? လူ႕အခြင္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလို႔ေခၚေနသည့္ လူ႕ အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ေသသြားၾကၿပီးလား ? ကေလးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ဆိုသည္ ညာသံ သည္ ယီမင္ ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ရွိ အရက္စက္ အႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မပတ္သက္ပါသေလာ?

ကမာၻ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည့္ အေနာက္တိုင္း ကိုလိုနီ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ ႏွင့္ႏြယ္ေနသည့္ ကမာၻ႕ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ၎တို႔ ႏွင့္တစ္သားျဖစ္ေနသည့္ အစိုးရမ်ား     ၏ အေျခအေနသည္ ေဒသအတြင္း အရွက္ကြဲ သိကၡာမဲ ့ ၿပီး ေျပာရန္မသင့္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ ေနပါၿပီး။

စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ဘာသာတရားရိုေသ ကိုင္း႐ႈိင္းသည့္ မြတ္စလင္မ္ အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ မိမိ ကိုယ္ကို ႏွင့္ မိမိအတြင္းရွိ အင္အား မ်ား ကို အမွီ ျပဳဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိ၏ ခြန္အား ရွိသည့္ လက္ကို အက်ႌလက္စ အျပင္သို႔ ထုတ္ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အေပၚ အားကိုးယုံၾကည္မႈ ျပဳၿပီး အတား အဆီး မ်ား ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အေရးႀကီးသည့္ ပြိဳင့္ မွာ ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ကမာၻ့ ၏ စစ္ေရး ႏွင့္ မေဝးေနရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဇီယြန္တို႔ ၏ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမွာ ႀကံႀကံခံ အဖြဲ႔မ်ား ၏ေနာက္မွ စစ္ပြဲမ်ား ကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အတြင္း ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီး ျခင္း ၊ ယီမင္ ႏိုင္ငံ အား စစ္ေရး အရ ပိတ္ဆို႔ ျခင္း ေနည သတ္ျဖတ္ျခင္း အီရတ္ ႏိုင္ငံ အတြင္း လုပ္ႀကံမႈ ႏွင့္ ဖ်က္စီးမႈ ျပဳျခင္း ၊ ၿပီးေနာက္ ဒါေအရွ္ (ISIS) ကို ေမြးဖြားေပးျခင္း အသြင္တူ အလားတူ အျခား ေဒသတြင္း ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ျဖစ္ေပၚ မႈမ်ား အားလုံး ၏လွည့္ကြက္မ်ား သည့္ ႀကံႀကံခံ ခုခံအဖြဲ႔မ်ား၏ အလုပ္ကိုရပ္ေစၿပီး ဇီယြန္ အစိုးရကို အခြင့္အေရး ရေအာင္ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ ေသာမြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံမ်ား မွ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား သည္ သိလ်က္ ျဖစ္ေစ မသိ၍ ျဖစ္ေစ ဤရန္သူ ၏ လွည့္ကြက္မ်ား တြင္ ဝင္သြားၾကပါတယ္။ ဤဆိုးညစ္ ယုတ္မာသည္ ေပၚလစီ (ႏိုင္ငံေရး ) အား မျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တားဆီးရသည့္ လမ္း မွာ မ်ားေသာ္အားျဖင့္ အရွက္တရား သိကၡာ ရွိသည့္ အစၥလာမ္ ကမာၻ႕ ရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ကို အေလးအနက္ဖိတ္ေခၚ မႈ ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အာရပ္ ႏိုင္ငံ ရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ ခန္႔နားသည့္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ကို မလြဲမေသြ ေလ့လာရပါမည္။ မိန္႔ထားသည္မွာ - အေမရိကန္ အေပၚ မည္မွ် ညာသံေပးလိုပါသလဲ ထို အတိုင္း ရန္သူ ဇီယြန္အေပၚ ညာသံေပး ပါေလ။

၅။ ေဒသအတြင္း ဇီယြန္ အစိုးရ (အစၥေရး အစိုးရ) ကိုပုံမွန္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳရန္ မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ ၏ အကြက္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေပးလာရန္အတြက္ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဤ အေၾကာင္းကိစၥ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေရွ႕ ေျပးမ်ား ကို စီစဥ္ေပးပါတယ္။ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ထိုနည္းတူ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဤ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား သည္ လုံးဝ ၿမဳံၿပီး ရလာဒ္ မရျဖစ္ေစပါတယ္ ။ ဇီယြန္ အစိုးရသည္ ေဒသတြင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ ႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ကိုသာ ထပ္၍ တိုးေစပါတယ္။မုခ်ဧကန္ အျမစ္ျပဳတ္ ရွင္းထုတ္ျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤနယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ အစိုးရ အား အလုပ္အေကၽြးျပဳသူ မည္သူမဆို အရွက္ကြဲ နာမည္ပ်က္ ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ သူမ်ား သည္ ဇီယြန္ အစိုးရ သည္ အမွန္တကယ္ ေဒသအတြက္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အက်ည္းတန္ သည့္ လုပ္ရပ္ အတြက္ သက္ေသ အျဖစ္ အေၾကာင္းျပၾကပါတယ္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေသေစႏိုင္ၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္မွန္မ်ား ကို တိုက္ရၿပီး ရွင္းထုတ္ရသည္ဆိုတာ ကို သတိမရျဖစ္ေနပါတယ္။ ယေန႔ ကိုရိုနာ ပိုး ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အသိဥာဏ္ရွိသူတိုင္း ကိုရိုနာ ကို ဆန္က်င့္ၿပီးတိုက္ဖို႔ မျပဳမေနရအျဖစ္ သိၾကပါတယ္။ ဇီယြန္ သည္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကေနသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒြဟမရွိ အမ်ားႀကီး ရပ္တည္ေနဖို႔ မလြယ္ေတာ့ ဘူးဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ၏ ရဲစြမ္းသတၱိ ၊အီမာန္၏ ခြန္အား ႏွင့္အရွက္သိကၡာ ရွိမႈ တို႔သည္ ၎ဇီယြန္ အား ဤ ေဒသတြင္းမွ အျမစ္ႏႈတ္၍ ပစ္ထုတ္ၾက ပါလိမ့္မည္။

၆။ ကၽြန္ေတာ္ ဘက္မွ အေျခခံအက်ဆုံး အႀကံေပး ခ်က္မွာ အဆက္မျပတ္ သည့္ ႀကိဳးပမ္း မႈ ၊ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုထပ္ေလာင္း၍ အားေကာင္း ေအာင္ျပဳျခင္း၊ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးၿပီး ေဂ်ဟာဒ္ စက္ဝိုင္း အား ပါလက္စတိုင္း ေဒသမ်ား အားလုံး အထိေရာက္ေအာင္ ျဖန္႔ျခင္း ၊ ဤျမင့္ျမတ္သည္ ေဂ်ဟာဒ္ တြင္ အားလုံးအေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္း လူမ်ဳိးအား ကူညီေဖးမ ရပါမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးအေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ား ကို အျပည့္အဝ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ အားေပးကူညီရပါမည္။ ဤလမ္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွာ ရွိသည့္ အရာကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ရွိသမွ် အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ားထံ တြင္ သာသနာ ၊ အရွက္သိကၡာ ၊ ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိသည့္ အခ်ိန္အခါကို ေရာက္မည္ျဖစ္ပါ တယ္။၎တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ္ အခက္အခဲ မွာ လက္နက္ မရွိ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ကူညီၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ မႈ ျဖင့္ အစီအစဥ္ ဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ရလာဒ္မွာ ပါလက္စတိုင္း ခြန္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္း သြားပါျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ဂါဇာ တြင္ ရန္သူဇီယြန္ အစိုးရ ၏ က်ဴးေက်ာ္ စစ္တပ္ ႏွင့္ယွဥ္၍ ရပ္ႏိုင္သြားပါၿပီး ။ ၎တို႔ကို လြမ္းမိုးႏိုင္ပါၿပီး။ အသိမ္းပိုက္ခံထားရသည့္ ပါလက္စတိုင္း လုိ႔ေခၚဆိုေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ခြန္းအား ၏ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ကို ၎တို႔၏ ေနာက္ဆုံး စခန္း အနီးကို ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤကိစၥ တြင္ ပါလက္စတိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ၏ ပုခုံး အေပၚတြင္ အလြန္ႀကီးမားေလးလံသည့္ တာဝန္ ရွိေနပါတယ္။ ရိုင္းစိုင္းယုတ္ညံ့သည္ ရန္သူမ်ား ကို အာဏာ ရွိသည့္ အစြမ္း အစ ရွိသည္ အသံျဖင့္သာ စကား ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဤကဲ့သို႕ေသာ္ ခြန္အားမ်ား အတြက္ ပါလက္စတိုင္း တို႔ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည့္ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ လူမ်ိဳးမ်ား ၏ အတြင္း အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ေရွ႕ေျပး မ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ပါလက္စတိုင္း လူငယ္မ်ား သည္ ယေန႔ မိမိတို႔၏ အရွက္သိကၡာ ကို ကာကြယ္ ဖို႔ ဆာေလာင္ ေနၾကပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း တြင္ ဟမါစ္ႏွင့္ ေဂ်ဟာဒ္ ေဒအစၥလာမ္မီ ၿပီးေနာက္ လက္ဘႏြန္ တြင္ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ တို႔ အေနျဖင့္ အားလုံး အေပၚ တာဝန္ေက်ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ အေနျဖင့္ ဇီယြန္ စစ္တပ္ မွ လက္ဘႏြန္ နယ္စပ္ ကို ေက်ာ္ၿပီး ေဘရြတ္ၿမိဳ႕အထိ တက္လာၿပီး အီရီအလ္ ရွီရြန္ အမည္ရွိ ရာဇဝတ္သား မွ ဆါဗ္ရာန္ ႏွင့္ ရွသီလန္ တြင္ေသြးေခ်ာင္းစီးေစသည့္ေန႔ကို ေမ့မည္ မဟုတ္သလို႔ ေမ့လို႔လည္းရမည္ မဟုတ္ေခ်။

ထိုနည္းတူ စြာ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္၏ အားေကာင္းသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဇီယြန္ တပ္ မည္သည့္လမ္းမွ် မရွိေတာ့ဘဲ အႀကီးအက်ယ္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္႐ႈံးေၾကာင္း ဝန္ခံ ၿပီး လက္ဘႏြန္၏ နယ္စပ္ကေန ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေပးရၿပီး စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔ေမတၱာ ရပ္ခံရသည့္ ေန႔ကိုလည္း ေမ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ေမ့၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အာဏာ ရွိမႈ၏ ရလာဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆဒန္ အစိုးရအား ဓာတုလက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်၍ အၿမဲ အရွက္ရေနသည့္ ဥေရာပ အစိုးရ၏စကားကိုေတာ့ ထားလိုက္ပါအုန္း ။ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ ႏွင့္ ေခါင္းေထာင္ၿပီးဂုဏ္္ရွိစြာေနေနသည့္ ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ အား တရားမဝင္ သတ္မွတ္လိုက္ေသးသည္။ တရားမဝင္ တာေတာ့ အေမရိကန္ ကဲ့သို႔ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေအရွ္ (ISIS) ကိုေမြးထုတ္ခဲ့သည့္အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ တရားမဝင္ အစိုးရ မွာ ထိုဥေရာပ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။၎၏ ဓာတု လက္နက္မ်ား ေၾကာင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ပါေနေဒသႏွင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံရွိ ဟလက္ဗ္ေၾကး ေဒသ တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ္ သူမ်ား သည္ ေသဆုံးခဲ့ၾကရပါတယ္။

၇။ ေနာက္ဆုံးစကားအေနျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းမ်ားကိစၥ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၎တို႔၏ ကိစၥမ်ား ကို ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္း ရွိ ဘာသာေပါင္းစုံ ႏွင့္လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံ ပါဝင္ ေနသည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆႏၵခံယူ မႈ ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆယ္စု ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ခု အလွ်င္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တင္ျပ အႀကံျပဳ ထားၿပီးပါၿပီး ။ ထိုအစီအစဥ္ အႀကံျပဳခ်က္သည္ ယေန႔ စိတ္ေခၚမႈ ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း တို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ္ အဆင္ေျပမည့္ေျဖရွင္းေပးမည့္ လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္ သည္ ရဟူဒီ မုန္းတီးေရး ေရးဝါဒ၏ အေနာက္တိုင္း အင္အားႀကီးမ်ား၏ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ထပ္ခါတလဲလဲ ဆက္လက္ေျပာဆိုေနျခင္း အား လုံးဝအေျခ အျမစ္ မရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပေန ပါတယ္။ ဤအႀကံျပဳ ခ်က္ အရ ပါလက္စတိုင္း ရဟူဒီမ်ား ၊ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္မြတ္စလင္မ္မ်ား ကို အတူတူဆႏၵခံယူပြဲ တြင္ ပါဝင္ ႏိုင္ၾကၿပီး ပါလက္စတိုင္း အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီ စနစ္ ကို သတ္မွတ္ ေပး ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို ဖယ္ရွားရမည့္ စနစ္ မ်ာ ဇီယြန္ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဇီယြန္ဝါဒကိုယ္တိုင္ သည္ ရဟူဒီ ဘာသာ တြင္ အသစ္ ထြင္ထားသည့္ ဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ရဟူဒီ ႏွင့္ လုံးဝ တျခား မသက္ဆိုင္ေခ်။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ ယာစင္ ၊ ဖသ္ဟာ ရွကာကီ ၊ ဆရက္ဒ္ အဘာစ္ မူစဝီ မွစ၍ အစၥလာမ္ ၏ ႀကီးက်ယ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႀကံႀကံခံ အဖြဲ႔ ၏ ေမ့မရသည့္ အေရးပါ အရာေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ ရွဟီးဒ္ ကာစင္ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အီရတ္ ၏ ႀကီးက်ယ္ သည့္ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ ရွဟီးဒ္ အဘူ မဲဟ္ဒီ အလ္မိုဟန္ဒစ္ ႏွင့္အျခား ကြတ္စ္ ရွဟီးဒ္မ်ား ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ရဲဟ္ဗရ္ကဘီး အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ ႐ူဟ္ အေပၚ သရူးစလာမ္ပို႔သပါတယ္။ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အေနျဖင့္ သိကၡာ ရွိၿပီး ေဂ်ဟာဒ္ လမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အား ထူေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ ညီေနာင္ မရ္ဟြန္မ္ ဟိုစိန္ ရွိက္ၡ ခိုလ္အစၥလာမ္ အတြက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ထံေတာ္ဝယ္ ရဲဟ္မသ္ ႏွင့္မဂ္ေဖရသ္ ေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။ ၎အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဤလမ္းတြင္ အပင္ပန္းခံ ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

والسلام علیکم و رحمة الله

########################################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*