?>

၂၀၂၀ ႏွစ္ က်ဲဟ္လြန္မ္ ကရ္ဗလာ ေဇယာရသ္ ေျခလ်င္ခရီးကို အီရန္ လူမ်ဳိးမ်ား မေရာက္ လာသည့္ အတြက္ ဝမ္းနည္းေနၾကသည့္ အီရတ္ ကေလးငယ္မ်ား ။ ။video

အဗ္နာ ။ ။ ၂၀၂၀ ႏွစ္ က်ဲဟ္လြန္မ္ ကရ္ဗလာ ေဇယာရသ္ ေျခလ်င္ခရီး ကို အီရန္ လူမ်ဳိးမ်ား မေရာက္လာသည့္ အတြက္ ဝမ္းနည္းေနၾကသည့္ အီရတ္ ကေလးငယ္မ်ား ၏ ဗီဒီယို ကလစ္ ေလး ျဖစ္ပါတယ္။


*******************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*