?>

ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၏ေနရာ

ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၏ေနရာ

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု တြင္ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၏ေနရာဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ ရနာဘီအိုလ္မိုဝဒဟ္ က်မ္းလာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم :

أنت أول من آمن بي وأنت أول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المسلمين والمال يعسوب الكفار.

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

အို! အလီ (အ.စ) အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ပထမဦးဆုံး သက္ဝင္ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အသင္သည္ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ပထမဦးဆုံး ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ မည့္သူျဖစ္ပါသည္။အသင္သည္ ဆစ္ဒီက္ေကအဲက္ၠဘရ္ ႏွင့္ အမွန္ ကို အမွား မွ ခြဲျခားေပးမည့္ ဖြရြတ္ခ္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္သည ္မိုအ္မင္မ်ား ၏ ဦးေသွ်ာင္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ သူ ၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္း ဥစၥာ သည္ ကာေဖရ္မ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္ ၊လမ္းညႊန္ သူျဖစ္ ပါသည္။

က်မ္းကိုး ။ရနာဘီအိုလ္မိုဝဒဟ္ က်မ္းစာမ်က္ႏွာ ၇၃

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*