?>

ေဂ်႐ု စလင္ တြင္ ညည မ်ား တြင္ အဓိ က႐ုဏ္း ျဖစ္ ။ ။photos


အဗ္နာ ။ ။ ဇီယြန္ (ဆိုက္ယူနစ္ ) အစိုးရ ၏ ၃၁ ပတ္ၾကာခ်ိန္ အထိ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ကိစၥ ႏွင့္ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္း မႈ ကို မေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ ဇီယြန္ ျပည္သူမ်ား ေဂ်ယုစလင္ ၿမိဳ႕ တြင္ ညည ဘတ္စ္ကားမ်ား မတ္ထရုိ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ားကို မီးရႈိ႕ ၍ အဓိကရုဏ္း ျပဳလုပ္ ဆူပူေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

################################################

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*