?>

(( ေစယာနသ္ ေသ ကုရ္အာန္ ကရီးမ္ အဇ္ သဲဟ္ရီးဖ္ )) အမည္ ရွိ စာအုပ္ ေနာ္ ေဝ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီ

(( ေစယာနသ္ ေသ ကုရ္အာန္ ကရီးမ္ အဇ္ သဲဟ္ရီးဖ္ )) အမည္ ရွိ စာအုပ္ ေနာ္ ေဝ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီ

ပါရွန္းဘာသာ စကား ျဖင့္ ေရးသား ျပဳစု ထားသည့္ (( ေစယာနသ္ ေသ ကုရ္အာန္ ကရီးမ္ အဇ္ သဲဟ္ရီးဖ္ )) အမည္ ရွိ စာအုပ္ အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) မွ ေနာ္ေဝ ဘာသာစကား ျဖင့္ (KORANENS IMMUNITET MOT FORVRENGING) အမည္ႏွင့္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီ ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤ စာအုပ္ သည္ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မဇ္ဟဗ္ ၏ စာအုပ္မ်ားမွ ျဖစ္ ပါတယ္။အာရဘီ ဘာသာစကားျဖင့္ (في رحاب أهل البیت علیهم السلام) အမည္ ႏွင့္ အတြဲ ၄၀ ေက်ာ္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေပၚ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ အေရးႀကီး ေမးခြန္းမ်ား ကို အေျဖေပးထားသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

စာအုပ္၏ အတြဲမ်ား ကို ေရးသားသီးကုံး သူမ်ား မွာ အာဂါေယ ဆရက္ဒ္ အဗ္ဒိုရ္ရဟီးမ္ မူစဝီ ႏွင့္ အာဂါေယ အဘူလ္ဖြာစ္လ္ အစၥလာမ္မီ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဂါေယ အလီ အလ္ဟကီးမ္ အေနျဖင့္ ေနာ္ေဝ ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

(( ေစယာနသ္ ေသ ကုရ္အာန္ ကရီးမ္ အဇ္ သဲဟ္ရီးဖ္)) စာအုပ္အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ဘာသာျပန္ ဌာန ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) မွ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ၏ ISBN နံပါတ္ မွာ 2-539-529-964-978 ျဖစ္ၿပီး ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၂ မ်က္ႏွာ ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

မွတ္သားသင့္သည့္ အခ်က္မွာ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) မွ ကမာၻ႔ ဘာသာစကား ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အား စာအုပ္ အျဖစ္ သာသာျပန္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

 

ပုံႏွိပ္ထား သည့္ စာအုပ္ အခ်ဳိ႕ ကို မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္ တိုက္ တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ ႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။

 

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္ လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.ahl-ul-bayt.org/fa/

************************************************************************

END / 251

 

 

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*