?>

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေရာင္ဇာ ေတာ္ သို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္

   ေဆာ္ဒီ အစိုးရ မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေရာင္ဇာ ေတာ္ သို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္

ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယား အစိုးရ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အား ေဇယာရသ္ ျပဳရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အာ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားကို သာ ေဇယာရသ္ ျပဳခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယား အစိုးရ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အား ေဇယာရသ္ ျပဳရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အာ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားကို သာ ေဇယာရသ္ ျပဳခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အိုကာစ္ အြန္လုိင္းသတင္းစာမွ ေရးသားထားပါတယ္။ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယား ဟဂ်္ႏွင့္အြန္မရာဟ္ ဝန္ႀကီးဌာန မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ((အဲသမ္ရ္နာ )) အက္ပလီေကးရွင္း မွတဆင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေဇယာရသ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ စာရင္း သြင္း ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေဇရယာသ္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ျပဳခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မစ္ဂ်စ္ဒ္နဗဝီ တြင္ အသြားအလာ ျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာေရးဗီးယား ဟဂ်္ႏွင့္အြန္မရာဟ္ ဝန္ႀကီးဌာန မွဆက္လက္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေဇယာရသ္ ျပဳ ခ်ိန္မွ အနည္းဆုံး ရက္ ၃၀ ထက္ မနည္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

နမာဇ္အခ်ိန္ အခါ တြင္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အား ေဇယာရသ္ျပဳရန္ ((အဲသမ္ရ္နာ )) အက္ပလီေကးရွင္း မွတဆင့္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေနျဖင့္ ((အဲသမ္ရ္နာ )) အက္ပလီေကးရွင္း မွ ေၾကညာထားပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*