?>

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံ တြင္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ေနေမရ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဝတ္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရွီအာ ဗလီ အား ၿဖိဳခ် ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံ တြင္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ေနေမရ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဝတ္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရွီအာ ဗလီ အား ၿဖိဳခ် ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် အာဏာ ပိုင္မ်ား မွ အလ္အဝါမီယဟ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) အမည္ရွိ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ေနေမရ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဝတ္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ဗလီ အမည္ ရွိ ရွီအာ ဗလီ အား ၿဖိဳခ် အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ

IQNA သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ ေဆာ္ဒီ အာဏာ မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ စြာကပင္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ေနထိုင္သည့္ ကသီးဖ္ ႏွင့္ အလ္အဟ္စာ တို႔တြင္ ဘက္လိုက္မႈ ၊ မတရားမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး ထိုေနရာရွိ သမိုင္းဝင္ ေနရာမ်ား ကိုလည္း ၿဖိဳပ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဤကိစၥ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာ္ဒီ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မိုဟမၼဒ္ ဗင္ စလ္မန္ ၏ႀကီးၾကပ္ မႈ ေအာက္တြင္ အလ္အဝါမီယဟ္ ၏ ကသီးဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ဗလီ အမည္ရွိ ရွီအာ ဗလီ အား ၿဖိဳဖ်က္ရန္ အမိန္႔ ေပး ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္ ။

ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ဗလီ အမည္ရွိ ဗလီ သည္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ဘာေကရ္ ေနေမရ္ ေသာၾကာနမာဇ္ ကို ေရွ႕   ေဆာင္ ဝတ္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ဗလီ ျဖစ္ပါတယ္။

လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံသား အာေဒလ္ အလ္စအီးဒ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ တြစ္တာတြင္ အလ္အဝါမီယဟ္ ၏ ကသီးဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ဗလီအမည္ရွိ ဗလီ အား ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္မ်ား အမိန္႔ ေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီးဤ ဗလီ တြင္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ဘာကဲရ္ ေနေမရ္ ေရွ႕   ေဆာင္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေပး ခဲ့ၿပီး ခြသ္ဗာ မ်ား ဖတ္ရြတ္ ေပးခဲ့ သည့္ အတြက္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ ဘာကဲရ္ ေနေမရ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ အမွတ္တရ အားလုံးကို ၿဖိဳဖ်က္ ရွင္းထုတ္ရန္ အတြက္ ေဆာ္ဒီ အာဏာ ပိုင္မ်ား မွ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ေရး သား ထားပါတယ္။

၎မွ ဆက္လက္ၿပီး တိုက္တြန္း ေရးသား ထားသည္မွာ - ေဆာ္ဒီအာဏာ ပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ မည္မွ် ပင္ ရွဟီးဒ္ အား ေမ့ သြားရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေစကာမႈ ရွဟီးဒ္ အား ခ်စ္ခင္မႈ သည္ လူထု ၏ႏွလုံးသားတြင္ ကိန္းေအာင္း ေနပါ တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ကို လိုလား သူမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ ေပးပါလိမ့္မည္ ဟု ေရး သားထားပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ အေနျဖင့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦး မ်ား ကို ေဆာ္ဒီ အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ ေဆာ္ဒီ မင္းဆိုးမင္းညစ္ အားေတာ္လွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး မစၿပီး ၅ႏွစ္အလွ်င္ က စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာ (စ.အ) အမည္ရွိ ေအမာမ္ ဘာရာအား ရွဟီးဒ္ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မွတ္သားသင့္သည္အခ်က္မွာ - ရွဟီးဒ္ ဘာကဲရ္ေနေမရ္ အား ကသီးဖ္ၿမိဳ႕   ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵျပမႈ အၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္း ျဖတ္ သတ္ ခဲ့ပါတယ္။

ရွဟီးဒ္ ဘာကဲရ္ေနေမရ္ အား ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ သည့္ အေပၚ ႏိုင္ငံ တကာ မွ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဆာ္ဒီ မင္းဆိုးမင္းညစ္ အေနျဖင့္ မိမိ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား ကို ဖုံးကြယ္ ရန္ ရွိက္ၡ ေနေမရ္အား အၾကမ္းဖက္ ဖက္မႈမ်ား တြင္ပါဝင္ သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ ႏွင့္ အျပစ္မရွိ အျပစ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*