?>

ေဇယာရသ္ ေသ အဲရ္ဗအီးန္ ေသလာဝသ္တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ တိုက္ေရာက္မည္

အဗ္နာ ။ ။ အရ္ဗအီးန္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ သြား မိုအ္မင္ ၊ မိုအ္ေမနသ္ မ်ား ၏ ရွရီအီ အေမး မ်ား အတြက္္ ရွရီအီ အေျဖ မ်ား ကို သက္ဆိုင္မရ္ဂ်ာေတာ္ မ်ား ၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား မွ ေျဖၾကားရန္ စီစဥ္ထား သည့္ ျမင္ကြင္း အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္န္ေကလာဗ္ တိုက္ေရာက္မည္

**************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*