?>

ယခုႏွစ္ အရ္ဗအီးန္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ေဇယာရသ္ျပဳသူ ၁၄သန္း ႏွင့္ ၅သိန္း ပါဝင္ တက္ေရာက္

ယခုႏွစ္ အရ္ဗအီးန္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ေဇယာရသ္ျပဳသူ ၁၄သန္း ႏွင့္ ၅သိန္း ပါဝင္ တက္ေရာက္

ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ ဘက္ မွ ယခုႏွစ္ အရ္ဗအီးန္ အတြက္ လာေရာက္ သူ အေရအတြက္ မွာ ၁၄သန္း ႏွင့္ ၅သိန္း ရွိ ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာစာ တစ္ေစာင္တြင္ အရ္ဗအီးန္ အတြက္ လာေရာက္ သူ အေရအတြက္ မွာ ၁၄သန္း ႏွင့္ ၅သိန္း ရွိ ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

ဤ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္မွာ ဝင္ေရာက္ လာ သူမ်ား အား အက္လက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ေရတြက္ မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ၏ အဓိ က ဝင္ေပါက္မ်ား မွ ဝင္ေရာက္သူမ်ား ၏ အေရအတြက္ ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားေၾကာင္း ၊ ဆဖရ္လ ၉ ရက္ေန႔ မွ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ဝင္ေရာက္လာသူ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ၏ အေရအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ၏ အေရအတြက္မွာ ၁၄သန္း ၅သိန္း ၅ေသာင္း ၃ေထာင္ ၃ရာ ႏွင့္ ၈ ဦး ရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ ဘက္ မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၂၀၁၉) အရ္ဗအီးန္ အတြက္ လာေရာက္ သူ အေရအတြက္ မွာ ၁၅ သန္း ၂သိန္း ၂ေသာင္း ၉ ေထာင္ ၉ ရာ ၅၅ ဦး ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕တြင္ ဆဖရ္ လ ၏ အရ္ဗအီးန္ အခ်ိန္အခါ တြင္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (علیه السّلام) ႏွင့္ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام) တို႔ ၏ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ကို ဧည့္ခံ လာသည္မွာ ဓေလ့ ေဟာင္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁ ေထာင္ ၃ ရာ အရင္ကတည္း က ျဖစ္ပါတယ္။

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*