?>

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ရဟ္ဘဲရ္ ခါေမနာအီ နမာဇ္ အီးဒ္စအီးဒ္ ေဖသ္ရ္ ဦးေဆာင္ဖတ္ရြတ္ ။ ။ Photo

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ရဟ္ဘဲရ္ ခါေမနာအီ နမာဇ္ အီးဒ္စအီးဒ္ ေဖသ္ရ္ ဦးေဆာင္ဖတ္ရြတ္ ။ ။ Photo

အဗ္နာ ။ ။ တိုင္းျပည္ေနရာ အႏွ႔ံ သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
လူထုတို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ရဟ္ဘဲရ္ ခါေမနာအီ
နမာဇ္ အီးဒ္စအီးဒ္ ေဖသ္ရ္ ကို ၁၅ ရက္ ၃ လပိုင္း တြင္ တီဟီရန္ၿမိဳ႕ ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ)၏ေနရာမွ ဦးေဆာင္ဖတ္ရြတ္ မနက္အေစာပိုင္းဆုေတာင္းဖတ္ရြတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ=======================
251 / Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*