?>

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား


ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္၏ သုံးစြဲထားသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းအရ ခန္႔မွန္းရရွိ ရသည့္ အခ်က္မွာ နဘီ (အ.စ) ကို လိုလားႏွစ္သက္သူမ်ား ၊ အႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား ကို ရွီအာ ဟု သုံးစြဲ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ ရပါသည္။ ရွီအာ ႏွင့္ဆန္က်င့္ သူမည္သူပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ ၎ သည္ နဘီ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ရန္သူ ျဖစ္ပါသည္။ထိုနည္းတူစြာ စူရဟ္ ဆြာဖါသ္ တြင္ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

(انّ من شیعته لابراهیم)ဧကန္မုခ် ႏူးရ္ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား တြင္ ဟဇရသ္ အီဗရာဟင္းမ္ (အ.စ) သည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ စူရဟ္ ဆြာဖါသ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၈၃

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရွီအာဆိုသည့္ စကားလုံးသည့္ (အစၥလာမ္) စတင္သည့္ေန႔ ကတည္းက အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ သုံးစြဲလာသည့္ စကားလုံးျဖစ္ပါတယ္။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ (( ဟဇ ရသ္ မူစု (အ.စ) ၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လူထုအေနျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ေနၾက ပါ သည္။ ၎(မူစာ (အ.စ)) အေနျဖင့္ လူႏွစ္ဦးခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုျမင္ခဲ့ရ၏။ တစ္ဦးမွာ ၎(မူစာ (အ.စ) ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား ရွီအာ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ၎ (မူစာ (အ.စ) ၏ ရန္သူမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ႏွစ္ဦး အတြင္းမွ ရွီအာျဖစ္သူ (၎၏ေနာက္လိုက္) မွ ရန္သူ၏ ရက္စက္ အႏွိင္ က်င့္မႈ ကိုတိုင္ တန္ေလ၏။ ထိုအခါ ဟဇရသ္ မူစာ (အ.စ) အေနျဖင့္ ၎အား လက္သီး နွင့္ တစ္ခ်က္ ထိုးၿပီး အဆုံး စီရင္ လိုက္ပါသည္။ )) စူရဟ္ကဆြာဒ္ ၊အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၁၅

 

ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္၏ သုံးစြဲထားသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းအရ ခန္႔မွန္းရရွိ ရသည့္ အခ်က္မွာ နဘီ (အ.စ) ကို လိုလားႏွစ္သက္သူမ်ား ၊ အႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား ကို ရွီအာ ဟု သုံးစြဲ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ ရပါသည္။ ရွီအာ ႏွင့္ဆန္က်င့္ သူမည္သူပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ ၎ သည္ နဘီ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ရန္သူ ျဖစ္ပါသည္။ထိုနည္းတူစြာ စူရဟ္ ဆြာဖါသ္ တြင္ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

(انّ من شیعته لابراهیم)ဧကန္မုခ် ႏူးရ္ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား တြင္ ဟဇရသ္ အီဗရာဟင္းမ္ (အ.စ) သည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ စူရဟ္ ဆြာဖါသ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၈၃

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား ကို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သေဘာက် ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူ၏

 

عن ابن عباس قَال: لَمَّانَزَلَتْ (اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ(1))قَالَ رَسولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِعَلِیٍّ: هُم أَنتَ وَشِیعتُکَ یَومَ القِیامةِ رَاضِین مَرضِیّینَ(2).

အဓိပၸာယ္

ဟဇရသ္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဗင္ အဘာစ္ မွရီဝါယသ္ေတာ္ဆင္ျပန္ ထားပါသည္။ ဤအာယသ္ေတာ္

(انالذینآمنواوعملواالصلحٰتأولئکھمخیرالبریّة )က်ေရာက္ခ်ိန္ တြင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အားမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ အသင္ ႏွင့္အသင္ ႏွင့္ အသင္၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား ရွီအာ မ်ားသည္ ေကယာမသ္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္အား ႏွစ္သက္ သေဘာက်ၾကေပမည္။ (ထိုအတူ) အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္လည္း ၎တို႔အား ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေတာ္မူမည္။

 

က်မ္းကိုး အေထာက္အထား

سوربیّنة:٧.[1]

تفسیر در منثور٦:٣٧٩؛ الصواعق المحرقہ:٩٦؛ تفسیر روح المعانی٣٠:٢٠٧؛ تفسیر جامع البیان٣٠:٢٦٥.[2]

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ရွီအာမ်ား၏ အာေကဗသ္ (ေနာက္ဆုံးဘဝအေျခအေန)

 

عن ابن عباس قال: لمانزلت(اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ)قال رسولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِعَلِیٍّ: أنتَ وَشِیعتُکَ تَأتِی یومَ القیامةِ رَاضِینَ مَرضِیّینَ وَیَأتِی عَدُوُّکَ غَضباناً مُقْمحِینَ. فَقال: مَنْ عَدُوِّیْ؟ قالَ: مَنْ تَبَرّأ َمِنکَ وَلَعنکَ(3).

 

အဓိပၸာယ္

ဟဇရသ္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဗင္အဘာစ္ မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ ဤအာယသ္ ေတာ္ ((ဧကန္မုခ် ထိုသူမ်ားသည္ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံဝကည္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အဖန္ဆင္းခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )) က်ေရာက္ခ်ိန္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အားမိန္႔ေတာ္ မူေလ၏။ အသင္ ႏွင့္အသင္ ႏွင့္ အသင္၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား ရွီအာ မ်ား၏ ေကယာမသ္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာမည့္ အေျခအေနမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား ႏွစ္သက္ သေဘာက်ၾကေပမည္။ (ထိုအတူ) အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္လည္း ၎တို႔ အား ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေတာ္မူမည္။ အသင္(အလီ (အ.စ) ) ၏ ရန္သူသည္ ေဒါသထြက္ေနသည့္ အေျခအေနျဖင့္ မဲဟ္ရွဲရ္ကြင္းျပင္တြင္ ေရာက္ရွိ လာ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထား ေပမည္။ (အိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က်ေနာ္မ်ဳိး ၏ ရန္သူသည္မည္သူျဖစ္ပါသနည္း ? အေျဖေပး ေတာ္မူမည္။ အသင္အား မုန္းတီးေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာသူ ႏွင့္ အသင္အေပၚ လအ္နသ္ ပို႔သူ ျဖစ္ပါသည္။

 

က်မ္းကိုး အေထာက္အထား

٦:٣٧٩؛ تاریخ دمشق٢:٩٥٨٤٤٢.[3]

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ရွီအာမ်ားသည္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အဖန္ဆင္းခံ ျဖစ္၏

 

عن جابر بن عبدالله قال: کُنَّا عِند النبیِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَأَقْبلَ عَلِیّ فقال النبیُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وَالذِی نَفسِی بِیَدهِ اِنَّ هَذا وَشِیعتَهُ لَهُم الفائزونَ یَومَ القِیامَةِ وَنزلتْ (اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ) فَکانَ اَصحابُ النبیِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اِذَا أَقْبلَ عَلِیّ قَالُوا: جَائَ خَیْرُ البَرِیَّةُ(4).

 

အဓိပၸာယ္

ဟဇရသ္ အဗ္ဒိုလႅာဟ္ ဗင္အဘာစ္ မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ဆင့္ျပန္ထားပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံတြင္ အခစားဝင္ေန ၾကပါသည္။ထိုအခ်ိန္ အလီ (အ.စ) သည္လည္း ႂကြျမန္းလာပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ၎၏ စြမ္းအားေတာ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ရွိေတာ္မူသည့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ကစမ္က်ိန္ဆိုပါ၏။ ဧကန္မုခ် သူ (အလီ (အ.စ) )ႏွင့္ ၎၏ေနာက္လိုက္ေနာက္သားရွီအာမ်ားသည္ ေကယာမသ္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါမည္။ ၿပီးေနာက္ဤ အာယသ္ေတာ္ ((ဧကန္မုခ် ထိုသူမ်ားသည္ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံဝကည္ၾကပါသည္။ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အဖန္ဆင္းခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )) က်ေရာက္လာပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ သာဝကေတာ္မ်ား သည္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ႂကြျမန္းလာသည္ကို ျမင္သည့္အခါတိုင္း ခိုင္ရြရ္ဗရီယဟ္ (အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံးအဖန္ဆင္းခံ) ႂကြျမန္းလာေနၿပီးဟု ေျပာၾကေလသည္။

 

က်မ္းကိုး အေထာက္အထား

تفسیر درّمنثور٦:٣٧٩؛ تاریخ دمشق٢:٩٥٨٤٤٢.[4]

 

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား၏မ်က္ႏွာေတာ္မ်ားသည္ ႏူးရ္ က်က္သေရမဂၤလာရွိေပသည္

عن علی علیه السلام قال: قال لی رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أَلَمْ تَسْمَعْ قَولُه تعالٰی(اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ) هُمْ أَنْتَ وَشِیْعَتُکَ وَمَوْعِدِی وَمَوعدکُمْ الحوضَ اِذَا جَائَتِ الاُمَمُ لِلحسابِ تُدعونَ غُرّاً مُحَجِّلِیْنَ(5)

 

ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) မွ ရီဝါယသ္ ဆင့္ျပန္ေတာ္မူသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ဤအာယသ္ေတာ((ဧကန္မုခ် ထိုသူမ်ားသည္ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံဝကည္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အဖန္ဆင္းခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ )) သည္ အသင္(အလီ (အ.စ) ) ႏွင့္ အသင္၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား ရွီအာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။အသင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ဆုံရမည့္ ကတိျပဳထားသည့္ေနရာမွာ ေကာင္စဲရ္ ေကန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွိသမွ် အြန္မသ္ေတာ္မ်ား၏ စာရင္းအင္း ရွင္းရန္အတြက္ အသင္အား ဖိတ္ေခၚေတာ္မူ မည္ထိုအခ်ိန္ အသင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ သည္ လင္းဝင္းေတာက္ပ ေနေပမည္။

က်မ္းကိုး အေထာက္အထား

تفسیردرّمنثور٦:٣٧٩؛تفسیرروحالمعانی٣٠:٣٠٧؛کفایةالطالب:٢٤٦.[5]====================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*