?>

အီးဒ္ ေဒကုရ္ဘာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဲဟ္ကာမ္

 အီးဒ္ ေဒကုရ္ဘာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဲဟ္ကာမ္

အီးဒ္ ေဒကုရ္ဘာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဲဟ္ကာမ္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္သား လိုက္နာမည္ ့ အေရးႀကီး အခ်က္မ်ားကိုတင္ျပထားပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

စူရဟ္ ဟဂ်္ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၃၇ တြင္အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။

 

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

 

အလႅာဟ္ဟိူ အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ ဝယ္ဤ တိရစာၦန္မ်ား (သားေကာင္မ်ား ) ၏ အသားသည္ ေရာက္ မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေသြးလည္း ေရာက္မည္မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ထံေတာ္ဝယ္ အသင္တို႔ ၏ သကၠ္ဝါ(သီလ၊သမာဓိ) သာလွ်င္ ေရာက္ေတာ္မူသည္။

                          

ခ်က္ခ်င္းခြင့္လြတ္မႈကို ရရွိျခင္း

 

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္၏ ပထမေသြးစက္ ေျမသို႔ခသည္ ႏွင့္ကဳ၇္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူမ်ား ၏ ဂိုနာ (အျပစ္) မ်ားအားလုံး မအ္ဖ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ (ခြင့္လြတ္ပလပ္ေတာ္မူျခင္းခံရေပသည္။ ) ဤ ကုရ္ဘာနီ ၏ ဝစီလာကို ၾကည့္ၿပီး သိရွိနားလည္ရသည္မွာ မည္သူမည္ဝါထံ တြင္ သကၠ္ဝါ (သီလ၊သမာဓိ) တရား ရွိေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဗဟာရြလ္အန္နဝါရ္က်မ္း အတြဲ ၉၆

မစာကင္းန္အား(ဆင္းရဲသားမ်ား )အတြက္

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အေနျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ အား ဤ အတြက္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ထားေတာ္မူ၏။ မစာကင္းန္အား ၎အသား (ကုရ္ဘာနီအသား ) ႏွင့္ ဗိုက္ျပည့္ ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဗဟာရြလ္အန္နဝါရ္က်မ္း အတြဲ ၉၆

 

ဇိုက္ေအဗ္ ေနအရ္ကန္မ္ (ရ.ေသြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။သာဝကမ်ားမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံ ကုရ္ဘာနီ ၏ စဝါးဗ္ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မွ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူေလ၏။ ကုရ္ဘာနီ သားေကာ္၏ အေမႊး တစ္ေမႊး ၏အစား ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ တစ္ခု ျဖစ္၏။ထိုသားေကာင္တြင္ မည္မွ် အေမႊးအမွ်င္ ရွိမည္နည္း?ထိုမွ် ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူမ်ား၏ နာမအ္ေအအာမဲလ္ ( လုပ္ရပ္မွန္သမွ်၏မွတ္တမ္းစာအုပ္) တြင္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ေရးသား ေပလိမ့္မည္။

 

အျပစ္အနာ အဆာ ရွိသည့္ သားေကာင္မ်ား ၏ကုရ္ဘာနီ

 

ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ အတြက္ မြတ္စ္ သဟဗ္ ျဖစ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္ သည့္ သားေကာင္မွာ အျပစ္အနာအဆာ မရွိသည့္ သားေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အျပစ္အနာအဆာ ရွိမည္။ ဥပမာခ်ဳိ က်ဳိးေနမည္၊ ေျခက်ဳိး ေနမည္၊ အလြန္အားနည္းမည္ ၊ဆိုရင္လည္း ကုရ္ဘာနီ ပိုင္ပါသည္။

 

ဟာဂ်ီ မဟုတ္သူမ်ား အတြက္ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္တြင္ ပါဝင္ ႏိုင္မႈ

ေမး။ ။ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္ကို ဘယ္နဦး ေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ အတိုင္းအတာ အရည္အတြက္မရွိေခ်။ စိတ္ႀကိဳက္ အေရအတြက္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ေမး။ ။ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္ ၏ ဝၿဖိဳးမႈ ကို ရွရီအသ္ တြင္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ။သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ အား ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ ေန႔ တြင္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ ပိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကုရ္ဘာန္ျပဳလုပ္သူ ကိုယ္တိုင္ ေမြးထားသည့္ တိရစာၦန္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္းသည္ မကၠ္႐ူ ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

 

ေမး ။ ။ ဟာဂ်ီ မဟုတ္သူ အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ အိမ္သူအိမ္သားအားလုံး ႏွင့္ မရ္ဟြန္မ္မ်ား ဘက္မွနီယသ္ ျပဳ၍ သားေကာင္ တစ္ေကာင္တည္း ကို ကုရ္ဘာနီ ျပဳ လို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ရပါတယ္။

 

 

ေမး ။ ။ အဲဟ္ေလ့စြႏၷသ္ ညီေနာင္မ်ား ႏွင့္အတူ ေပါင္းၿပီး ကုရ္ဘာနီျပဳရာတြင္ ပါဝင္ ႏိုင္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ ။ ဥပမာ အဲဟ္ေလ့စြႏၷသ္ ညီေနာင္မ်ား အေနျဖင့္ စုေပါင္းကုရ္ဘာနီအျဖစ္ ႏြားတစ္ ေကာင္ ၁၀သိန္း နဲ႔ဝယ္ၿပီး ကုရ္ဘာနီ ျပဳမယ္ဆိုရင္ အသင္အေနျဖစ္ ၎ ၁၀သိန္းတြင္ ကိုယ္ႏိုင္ သေလာက္ပါဝင္ ႏိုင္ပါတယ္။)

ေမး ။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခား တြင္ေနထိုင္ေနသူအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္အတြက္ ေငြ ပို႔ေပးၿပီး ကုရ္ဘာနီ ျပဳခိုင္းလို႔ရပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ လုပ္လို႔ရပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ ဟာဂ်ီ မဟုတ္သူအတြက္ အီးဒ္ ၏ ၃ ရက္ (အီးဒ္ေန႔ ၿပီးေနာက္္ ၂ရက္ ) အတြင္း တစ္ရက္ရက္ အတြင္း သားေကာင္ကို ကုရ္ဘာနီလုပ္လို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပိုေကာင္းပိုျမတ္သည္မွာ အီးဒ္ေန႔၏ပထမေန႔ တြင္ ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဟာဂ်ီမဟုတ္သူအတြက္ ပါ ကုရ္ဘာနီျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရ ျဖစ္သြား ပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ နစဲရ္ျပဳလိုက္ခ်ိန္ တြင္ ဟာဂ်ီမဟုတ္သူအတြက္ ပါ ကုရ္ဘာနီျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရ ျဖစ္သြားပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ ၏ အျမင္အရ အဲဟ္ေသယာ(သြ)ေသြဝါဂ်စ္ဗ္ အရ ကုလားအုတ္ ဆိုလွ်င္ ၅ႏွစ္ ၊ ႏြား ႏွင့္ ဆိတ္ဆိုလွ်င္ ၂ႏွစ္ ၊သိုးဆိုလွ်င္ ၇ လ ထက္ႀကီး ရမည္၊ မငယ္ရ။ လိုဆိုထားပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သားေကာင္မ်ား၏အသက္ သည္ေဖာ္ျပပါ သားေကာင္ မ်ား၏ အသက္ထက္ ငယ္သည့္ သားေကာင္မ်ားကို သာလွ်င္ ရလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ ။ ။ ဤကိစၥ တြင္ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ဘက္သို႔ လွည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ အေနျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ အတြက္ သားေကာင္၏ အသက္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ ရန္ အေရးႀကီး ကိစၥ မဟုတ္ဟု ခံယူထားပါတယ္။

 

ဟလာ တိရစာၦန္ ၏ အေပါ့ ႏွင့္ အေလး

ဟလာ တိရစာၦန္ ဥပမာ ဆိတ္ ၊ႏြား သို႔မဟုတ္ ကုလားအုတ္ ၏အေပါ့ ႏွင့္အေလး သည္ သန္႔ပါ၏။ (ကိုယ္ခႏၶာ ေပၚ ေပသြားလွ်င္လည္း ေဆးေၾကာရန္ အေရးမႀကီးေခ်။ )

 

ကၽြဲ ၏ ကုရ္ဘာနီ

ကၽြဲတိရစာၦန္ အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္းသည္ ပိုင္ပါ၏ ။

 

အရစ္က် နည္းျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း

ေမး ။ ။ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရမည့္ သားေကာင္ အား အရစ္က်နည္းျဖင့္ အေကြး ယူ၍ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ။ ပိုင္ပါ၏။

အေႂကြးျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း        

 

ေမး ။ ။ အေႂကြးယူ၍ ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ အေႂကြးယူ၍ ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္ အထား ခိုင္လုံမႈ မရွိပါ ။ သို႔ေသာ္ ပိုင္ပါသည္။

 

ေမး ။ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္တြင္ ကုရ္ဘာနီ နီယသ္ ႏွင့္အတူ အကီးကဟ္ လည္း ျပဳ ပိုင္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ကုရ္ဘာနီ လုပ္သူဘက္မွ အကီးကဟ္ လည္းျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။ ဥပမာ အေဖဘက္ ေန ကုရ္ဘာနီနီယသ္ ျပဳမည္ ။ၿပီးေနာက္ ၎သားေကာင္အား မိမိ၏ သက္ငယ္ ကေလး တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ အကီးကဟ္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မပိုင္ေခ်။ ကေလးငယ္ အတြက္ ကုရ္ဘာနီ လည္း လုပ္မည္ ၊ကုရ္ဘာနီလည္း ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ပိုင္ပါသည္။

ေမး ။ ။ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူဘက္ကေန အကီးကဟ္ နီယသ္ လည္း ျပဳႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ ၎အေပၚ အဲဟ္ကာမ္ေမ အကီးကဟ္ ထိုက္ပါသလား ? အဲဟ္ကာမ္ေမ အီးဒ္ေဒကုရ္ဘာနီ ထိုက္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ အဲဟ္ကာမ္ေမ အီးဒ္ေဒကုရ္ဘာနီ ထိုက္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုရ္ဘာန္ျပဳလုပ္သူ ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ၎၏ မိဘ ႏွစ္ပါး လည္း ဤ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္၏ အသား ကို စား ႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ေမး။ ။ စုေပါင္းကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူအေနျဖင့္ အကီးကဟ္ ၏နီယသ္ ျဖစ္ ျပဳႏိုင္ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ မျပဳႏိုင္ပါ။

 

 

ေမး ။ ။ စတီးဓါးျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳႏိုင္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ၏အျမင္ တြင္ ဓါး သံႏွင့္ျဖစ္ရမည္။အဲဟ္ေသ ယာ(သြ) ေသြဝါဂ်စ္ဗ္ အရ စတီးဓါး ျဖင့္ မျပဳရေခ်။

 

အာယာသြလႅာဟ္ ခူဝီ (ရ.ဟ) ႏွင့္အာယာသြလႅာဟ္ ခါေမနာအီ ၏ အျမင္တြင္ စတီးဓါး ျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳခြင့္ ရွိပါတယ္။

 

ေမး။ ။ အကယ္၍ စတီးဓါးျဖင့္ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ ၏ အျမင္တြင္ ဂိုနာ (အျပစ္) တစ္ခုတည္း ထိုက္ပါသလား ? (သို႔) သားေကာင္ လည္း ဘဲ ဟရာမ္ ျဖစ္သြားပါသလား ?

ေျဖ။ ။ သားေကာင္ ဟရာမ္ ျဖစ္သြားပါတယ္

 

ခစ္စီ တိရစာၦန္ (သင္းသြင္းထားသည့္ တိရစာၦန္) အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း

 

ဟာဂ်ီ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ တြင္ ခစ္စီ တိရစာၦန္ (သင္းသြင္းထားသည့္ တိရစာၦန္) အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း သည္ ပိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ပို၍ေကာင္း သည္မွာ ျမင့္သည္မွာ သားေကာင္သည္ အျပစ္အနာအဆာ မရွိ ျဖစ္ရပါမည္။

 

 

ေမး ။ ။ အရဘီစကားမဟုတ္သည့္ စကားျဖင့္ အလႅာဟ္ အမည္ကို တမ္းတယူ(ယူ၍) ကုရ္ဘာနီ လုပ္ျခင္းသည္ လုံေလာက္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ လုံေလာက္ပါတယ္။

 

ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ အတြက္ အေရးႀကီး ရွရီအီ ဥပေဒ

 

အကယ္၍ ရွရီအီ ဥပေဒ ကို မသိ၍ ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ တြင္ အလႅာဟ္ အမည္ ကို မတမ္း တ (မယူ)ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သားေကာင္သည္ ဟရာမ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ရွရီအီ ဥပေဒ ကို သိ၍ ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ ေမ့သြား၍ အလႅာဟ္ အမည္ မယူခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သားေကာင္သည္ ဟလာ ျဖစ္သြား ပါသည္။

 

ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ တြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ အမွားႀကီး တစ္ခု

 

ကုရ္ဘာနီျပဳခ်ိန္ သားေကာင္၏ လည္ပင္းအား မိုးေကာင္းကင္ဘက္ မရွိဘဲ ကအ္ဗာ ရွိသည့္ဘက္ (အေနာက္အရပ္)သို႔ မ်က္ႏွာမႈထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ တိရစာၦန္ ၏ အသက္ မထြက္ခင္ အလွ်င္ ၎၏ ကိုယ္ခႏၶာ မွ ေခါင္းကို ျဖတ္ထုတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဤလုပ္ရပ္ ကို (တရားေတာ္ အရ ) ဘယ္လိုျမင္ပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ အဲဟ္ေသ ယာ(သြ) ေသြဝါဂ်စ္ဗ္ အရ ဤလုပ္ရပ္သည္ မပိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ သားေကာင္သည္ ဟရာမ္ မသြားေခ်။ ၎၏ အသားကို စားျခင္းသည္ ပိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အာယာသြလႅာဟ္ ခူဝီ (ရ.ဟ) ၏ အျမင္အရ ဤအေျခအေနတြင္ အဲဟ္ေသ ယာ(သြ) ေသြ လာဇင္းမ္ အရ သားေကာင္သည္လည္း ဟလာ မျဖစ္ေခ်။

ေမး ။ ။ ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ အလႅာဟ္ ဆိုသည့္ စကားလုံးတစ္ခုတည္း ကို ေျပာလို႔ ရပါသလား ? သို႔မဟုတ္ အလႅာဟ္ဟို အကၠ္ဘဲရ္ (သို႔) အလႅာဟ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ခုခု ၏ အမည္ကို တမ္းတ လို႔ရပါသလား ?

 

ေျဖ။ ။ အလႅာဟ္ဆိုသည့္ စကားလုံး တစ္ခုတည္း ကို တမ္းတျခင္း (သို႔) အလႅာဟ္ဟို အကၠ္ဘဲရ္လို႔ တမ္းတျခင္းသည္လည္း ပိုင္ပါသည္။ အလႅာဟ္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား မွ လည္း မည္သည့္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုမဆို တမ္းတ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဟ္ေသ ယာ(သြ) ေသြ မြတ္စ္သဟဗ္ အရ အလႅာဟ္ ဂုဏ္ေတာ္ကို တမ္းတ၍ ကုရ္ဘာနီ မျပဳလုပ္ရေပ။ (သို႔ေသာ္ ျပဳပိုင္ပါသည္။)

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပည့္ေအာင္ၿပီးေအာင္ မျပဳရေသးခင္ ထၿပီး ထြက္ေျပးမည္။ ၿပီးေနာက္ဖမ္းလာၿပီး သားေကာင္အား ေကဗ္လာ ဘက္သို႔မ်က္ႏွာ မႈ ေစၿပီး ကုရ္ ဘာနီ ျပဳရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ။ ။ အကယ္၍ ေကဗ္လာ ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာ မႈ ေစၿပီးကုရ္ဘာနီျပဳမည္ဆိုလွ်င္ သားေကာင္ ေသသြားဖို႔ အႏၱရာယ္ ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဘက္ပင္ ျဖစ္ပါေစ ကုရ္ဘာနီ ျပဳ ႏိုင္ပါတယ္ ။ ယုတ္စြ ေကဗ္လာဘက္ပင္ မျဖစ္ပါေစ ။

 

ေမး ။ ဓါး ထက္သည္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ အလ်င္လို၍ လုပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သားေကာင္၏ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္လွည္ပင္း ျဖတ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဘာ အမိန္႔ လာ ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ အကယ္၍ တမင္ သိလ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါက ဂိုနာ မဟုတ္ေခ်။ သားေကာင္လည္း ဟလာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကုရ္ဘာနီ ျပဳၿပီးေနာက္ မ်ားေသာ္အား ျဖင့္ သားေကာင္၏ ကိုယ္ခႏၶာ မွ ထြက္လာသည့္ ေသြးသည္ နဂ်စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္သားေကာင္၏ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္း က်န္ ေနသည့္ ေသြးသည္ သန္႔ရွင္းပါသည္။

 

ေမး ။ ။ ဇာတ္တူ မ်ဳိးတူ သားေကာင္ မ်ား အေရွ႕ တြင္ သားေကာင္ကို ကုရ္ဘာနီ ျပဳႏိုင္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ ပိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဇာတ္တူ မ်ဳိးတူ သားေကာင္အား အျခား ဇာတ္တူမ်ဳိးတူ သားေကာင္ ၾကည့္ေနပါက မက္ကရူ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမး ။ ။ႏြား(မ)အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္တြင္ ၎ ၏ ေျခ လက္ ကို တုတ္ေႏွာင္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ မည္ သည့္ အမိန္႔ လာရွိ ပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ သားေကာင္ ၏ ေျခႏွစ္ဖက္ ႏွင့္လက္ႏွစ္ဖက္အား ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားၿပီး အၿမီးကို လြတ္ထား ေပးျခင္း သည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကုရ္ဘာနီ သားကို ေဝဌျခင္း

 

ပို၍ေကာင္းသည္မွာ - ၃ပုံ ၁ပုံအား မိမိ ႏွင့္ မိမိအိမ္သူအိမ္သားအတြက္ ၊ေနာက္ ၃ပုံပုံ ၁ပုံအားရိုးရိုး မြတ္စလင္မ္မ်ား (ရွီအာမဟုတ္သည့္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ) အတြက္ (သို႔) မိုအ္ေမနီအတြက္၊ ၃ပုံ တစ္ပုံအား ဆင္းရဲသား မြတ္စလင္မ္မ်ား ကိုဆဒ္ကာအျဖစ္ေပးရမည္။

 

ေမး ။ ။ မည္သည့္ မရ္ဂ်ာေတာ္ႀကီးရွိခဲ့ပါသနည္း ? ဟဂ်္ ႏွင့္ကဖာရာဟ္အတြက္ ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူမွာ ရွီအာ ေအစ္နာအရွရီ ျဖစ္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ အယာသြလႅာဟ္ ခိုေမနီး (ရ.ဟ) ၊ သို႔ေသာ္ ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ ၏ ဟာဂ်ီ မဟုတ္သူမ်ား၏ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ စည္းမ်ည္း၊ စည္းကမ္းမသတ္မွတ္ထားေခ်။

 

ကုရ္ဘာနီသားေကာင္၏ သားေရ အစား မိမိအိမ္ အတြက္ အိမ္သုံးပစၥည္းလည္းပဲ ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္ လည္း ရွိပါ တယ္။

 

ဟလာ တိရစာၦန္ ၏ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္း ၃ ခု ကို စားျခင္းသည္ မက္ၠ႐ူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေက်ာက္ကပ္

၂။ႏွလုံး၏ နားရြက္

၃။ ႀကီးမားသည့္ အေၾကာမ်ား

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ ဆင္းရဲသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္ ရမည္ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ ကုရ္ဘာနီ သားကို စားရန္ အေရးႀကီးပါသလား?

ေျဖ။ ။ အေရးမႀကီးပါ ။ စားလို႔လည္း ရပါတယ္။ ေရာင္း၍လည္း ရပါတယ္။

 

ကုရ္ဘာနီ သားေကာင္၏ ေက်ာက္ကပ္စားျခင္းသည္ မကၠ္႐ူျဖစ္ပါတယ္။ အသည္း ေတာ့ မကၠ္႐ူ မဟုတ္ပါ။

 

သိုးအား ကုရ္ဘာနီ ျပဳခ်ိန္ မြတ္စ္သဟဗ္ (သို႔) ပို၍ေကာင္းသည္မွာ ၎၏ လက္ႏွစ္ဖက္ ႏွင့္ ေျခတစ္ဖက္အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရမည္။ တျခား ေျခတစ္ဖက္အား လြတ္ထားေပးရမည္။

 

ေမး။ ။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မေသခင္အလ်င္ ေသတမ္းစာ မွာခဲ့မည္။ ၎ပိုင္ ပစၥည္း၏ ၃ပုံ ၁ပုံ အား ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ တြင္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရမည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ တာဝန္ ဝတၱရား ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ ဤအေျခအေန တြင္ ေသတမ္း စာ အရ ျပဳလုပ္ေပးရမည္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ပိုင္ ပစၥည္း ျဖင့္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳေပးရပါမည္။

 

ေမး ။ ။ ကုရ္ဘာနီအီးဒ္အတြက္ သားေကာင္အား ဖဂ်ရ္ ၿပီးေနာက္ ေနမထြက္မွီ ကုရ္ဘာနီ ျပဳႏိုင္ ပါ သလား ?

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ ျမင့္ျမတ္ သည္မွာ ေနထြက္ၿပီးေနာက္နမာဇ္ေစ အီးဒ္ ဖတ္ႏိုင္သေလာက္အခ်ိန္ ကုန္ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ကုလားအုတ္အား နဟဲရ္ (ကုရ္ဘာနီ) ျပဳခ်ိန္ ကုလားအုတ္အားထ လ်က္ ျပဳသည္မွာ ပိုမို၍ ျမင့္ျမတ္ပါသလား (သို႔) ထိုင္လ်က္ ျပဳျခင္း

ေျဖ။ ။ ကုလားအုတ္အား ထလ်က္ နဟဲရ္ (ကုရ္ဘာနီ) ျပဳျခင္း သည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ ကုလားအုတ္ အား နဟဲရ္ (ကုရ္ဘာနီ ) ျပဳခ်ိန္ ၎ ၏ ေျခ အား ထုတ္ေႏွာင္ထားျခင္း အတြက္ ဘာ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ။ ။ အကယ္၍ ကုလားအုတ္ အားထလ်က္ နဟဲရ္ (ကုရ္ဘာနီ ) ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ဘယ္ေျခအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထား ျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္ ထိုင္လ်က္ဆိုလ်င္ ေျခႏွစ္ဖက္စလုံးကို ေျဖထားေပးရမည္။ (လြတ္ထားေပရမည္။ ) ၿပီးေနာက္ ၎ ၏ လက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ေအာက္ကေန ဒူးအထိ (သို႔) ခ်ဳိင္း ေအာက္ တြင္ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရပါမည္။

 

ေမး ။ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္သူ မ်ား အတြက္ အီးဒ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳၿပီး မွ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရန္ အေရးႀကီး ပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ အေရးမႀကီးပါ။သို႔ေသာ္ အီးဒ္ နမာဇ္ ဖတ္ျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရန္ အျမင့္ျမတ္ တကာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးအခ်ိန္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ သနည္း ?

ေျဖ။ ။ အီးဒ္ေဒကုရ္ဘာန္ ေန႔ ေနထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မွ စ၍ အီးဒ္ နမာဇ္ ဖတ္လို႔ရသည့္အခ်ိန္ အထိကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း သည္ အျမင့္ျမတ္ တကာအျမင့္ျမတ္ဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

=================

End / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*