?>

ေမာင္လာအလီ ( علیه السلام ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ ေမာင္လာ ၏ အဇါဒါရီ အတက္ ျပင္ဆင္ေန ။ ။video

အဗ္နာ ။ ။ ေမာင္လာအလီ ( علیه السلام ) ေရာင္ဇာ ေတာ္ ေမာင္လာ ၏ အဇါဒါရီ အတြက္္ ျပင္ဆင္ေန သည္ video ကလစ္ တိုေလး ျဖစ္ပါတယ္။


*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*