?>

ေမာင္လာအလီ ( علیه السلام) ၏ ေမြးေန႔ က်င္းပ ၊ တူရကီ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ တူရကီ ႏိုင္ငံ တြင္ ေမာင္လာအလီ ( علیه السلام) အားအခ်စ္ထားသူမ်ား အၾကား ေမာင္လာအလီ ( علیه السلام) ၏ ေမြးေန႔ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္ ။

.....................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*