?>

ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام ) ၏ ေနာက္လိုက္ အစစ္ ပီသ ပါတယ္ …ဒို႔ ရဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ

ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام ) ၏ ေနာက္လိုက္ အစစ္ ပီသ ပါတယ္ …ဒို႔ ရဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္၏ ေမာင္လာ ၊ ေမာင္လာ အလီ (علیه السّلام ) ကို ၎၏ ရန္သူ မလ္အူးန္ မွေနာက္ကေန ဓါးျဖင့္ ဦးေခါင္းကို ခုတ္၍ ရွဟီးဒ္ လုပ္ခဲ့ သလို အသင္ကိုလည္း အသင္ရန္သူ မွ ေနာက္ေက်ာ ကေန တိုက္ခဲ့ပါတယ္။

..............
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*