?>

ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု မွ အျပည့္အဝ ပါဝင္ၿပီး ရန္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို သဲထဲေရသြန္ ပစ္လိုက္ေခ်သည္ / ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ

ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု မွ အျပည့္အဝ ပါဝင္ၿပီး ရန္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို သဲထဲေရသြန္ ပစ္လိုက္ေခ်သည္ / ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မၾကာေသးမီ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ျပည္သူ လူထု ၏ ပါဝင္ေနရာယူမႈ ကို အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ အီရန္ တရားစီရင္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အျခား တရားစီရင္မႈ ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ဤအခမ္းအနား တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မၾကာေသးမီ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ျပည္သူ လူထု ၏ ပါဝင္ေနရာယူမႈ ကို အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွဆက္လက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု မွ ေနရာယူ ပါဝင္မႈ ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ား ၏ အဖ်က္ ကိုေဆာင္သည့္ လုပ္ႀကံ ဝါဒ ျဖန္႔မႈမ်ား မိုင္းတိုက္မႈမ်ား သည္ သဲထဲေရသြန္ ပစ္သြားရ ေၾကာင္း အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြား ရ ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး မၾကာေသးမီ က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ အေရးပါမႈကို ျငင္းပယ္ရန္ အစြန္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း စာမ်ားေရးသားၾကၿပီး ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ား တြင္ စကားမ်ား ျဖန္႔ခဲ့ၾကေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္၎တို႔၏လုပ္ရပ္အားလုံး သည္ အခ်ည္း ႏွီး ျဖစ္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ၊ အေၾကာင္း မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေလ့လာ စမ္းစစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ၏ အေျခ အေနမွန္ကို ေကာင္းေကာင္းမသိၾကသည့္ အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ အေမရိကန္ ၊ အလၤလန္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေရွးရိုးစြဲ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ရာ ႏွင့္ခ်ီ သည့္ ေရဒီယို ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ား မွ အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အားဆန္က်င့္သည့္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္သည့္ လုပ္ႀကံ မႈ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ေလာကႀကီးမွာ အတိုက္အခံ မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈ၊ ဝါဒမိုင္းတိုက္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ႀကံမႈ အစီအစဥ္မ်ား သည္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု အား အီရန္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မပါဝင္ဖို႔ တစ္ခုတည္း အတြက္ သာ အင္တိုက္ အားတိုက္ တားဆီး မႈကို ျပဳ ၾကသလို (အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ လည္း ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ား ကို မပါဝင္ၾကဖို႔ တားဆီး တာ မ်ိဳး ) လုပ္ေဆာင္ တာ ရွိပါသလား ?

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ဆက္လက္ၿပီး ရန္သူ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ၏ ဝါဒျဖန္႔ မိုင္းတိုက္ သည့္ လုပ္ႀကံမႈ အစီအစဥ္ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု အား ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈ အေၾကာင္း ျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲမထည့္ရန္ စည္းရုံးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အျပည့္အဝ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ အေနျဖင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ မဲေပးၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထား ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား မျပည့္ဝ ခဲ့ၾကေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဲဟ္ဗရ္ မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၏ အဆိုအရ စိစစ္မႈ အရ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ၁၀ ခိုင္ႏႈန္းသာ မဲ မေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွိသမွ် အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား ရွိေနလ်က္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ႀကီးမားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကို ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေရြေကာက္ပြဲ ကို ဆန္က်င့္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ကို သပိတ္ေမွာက္ သူမ်ား ၏ပါးကို ျပင္းထန္သည့္ ရိုက္ခ်က္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္သူ မွာ အီရန္ျပည္သူ႕ လူထု ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အားအင္အျပည့္ႏွင့္ ပါဝင္ တာဝန္ယူခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ မလာၾကဖို႔ မဲမထည့္ဖို႔ အီရန္ျပည္သူ လူထု အား ဝါဒမိုင္း တိုက္ခဲ့သူမ်ား ၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကို သဲ ထဲ ေရသြန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွဆက္လက္ၿပီး အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အာဏာပိုင္ တစ္ဦး ၏ ေျပာဆိုခ်က္ဘက္သို႔ ညႊန္ၿပီး - အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ (ထရန္႔ ႏွင့္ ဂ်ဳိဘိုင္ဒင္ တို႕ အၾကား မဲ ခိုးမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ) အရွက္ကြဲမႈ သည္ တစ္ေလာကလုံး ၏ ေရွ႕ မွာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔ အရွက္ကြဲခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ အီရန္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေဝဖန္ေျပာဆိုၿပီး အျပစ္ အနာအဆာကို ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါ တယ္။ ဒီေလာက္ (ထရန္႔ ႏွင့္ ဂ်ဳိဘိုင္ဒင္ တို႕ အၾကား မဲ ခိုးမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ) အရွက္တကြဲ   ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သည့္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခြင့္ ပင္ မရွိေတာ့ ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤအခ်ိန္အခါ သမယ တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ေဗေဟရွ္သီ ႏွင့္ အျခား အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ ၇၂ ဦး ရွဟီးဒ္ ဘြဲ႔ခံယူ ခဲ့သည္ ကို သတိရခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားသည္ အီရန္ျပည္သူ လူထု အားဆန္က်င့္ၿပီး ႀကီးမား ေလးလံ သည့္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။                                                                                                                                                                                                         

ဆက္လက္ ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ ဒီ လူသတ္သမား အၾကမ္းဖက္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ျပဳခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈကို ဝန္ခံ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎ဒီ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား မွာ ယေန႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား မွ ေနထိုင္ၿပီး လူအခြင့္ေရး ဟု ညာသံေပးၿပီး အသံထြက္ေနၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဤ အၾကမ္းဖက္သမား ကို အျပည့္အဝ ကူညီေဖးမေနၿပီး လူအခြင့္အေရးဆိုသည့္ ညာသံေပးေနတာကိုလည္း မရွက္ၾကေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*