?>

ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားမူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ေတြ႔ဆုံ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားမူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ H.I မိုဟမၼဒ္ ဂ်ဝါဒ္ ဟာဂ်္ အလီ အကဲၠဘရီ ႏွင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ တို႔ ေတြ႔ဆုံ ၿပီး အေရးႀကီး စကား မ်ား ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

**************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*