?>

ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဌာ န ၏ တာဝန္ရွိ သူ ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား သည္ အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဌာ န ၏ တာဝန္ရွိ သူ H.I ဆရက္ဒ္ မိုဖီးဒ္ ဟိုစိန္နီ ကိုဟစ္စာရီ ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား သည္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ အစည္း အေဝး က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

###############################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*