?>

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာ ဒစ္ ( عیله السّلام) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ယဇ္ဒ္ ၿမိဳ႕ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ ယဇ္ဒ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေဟာင္ေဇေအလ္ေမေယ မဒီနာသိုလ္ ေအလ္မ္ ကာစင္မီေယ တြင္ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာ ဒစ္ ( عیله السّلام) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်္လစ္ အား ေရာဂါ ကာကြယ္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္တုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အတူ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

*********************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*