?>

ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) စင္တာ တြင္ အစၥလာမ့္ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကား ၊ ထုိင္း ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပါသူးမ္ သာနီ ရွိ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) စင္တာ တြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ အစၥလာမ့္ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကား ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

*************************************************

END/251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*