?>

ေအမာမ္မိုင္းေန အက္စၥကရီရိုင္းန္ (အ.စ) ၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ။ စာမရာၿမိဳ႕ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ စာမရာ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္မိုင္းေန အက္စၥကရီရိုင္းန္ (အ.စ) ၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ မာရွာအလႅာဟ္ …ေန႔ည မပ်က္ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ရွိ လ်က္ ရွိပါတယ္။

**************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*