?>

ေအမာမ္ မိုင္းေန အစၥကရီ ယိုင္းန္ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ သခင္မႀကီး အြမ္မိုလ္ဘနီးန္ (စ.အ) အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ စာမရာ ရွိ ေအမာမ္မိုင္းေန အစၥကရီယိုင္းန္ ( علیهم السّلام) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ သခင္မႀကီး အြမ္မိုလ္ဘနီးန္ (စ.အ) ၏ ဝဖါသ္ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ေနသည့္ ပုံရိပ္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

############################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*