?>

ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ အဇါဒါရီ က်င္းပ ၊ စာမရာ ၊ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ စာမရာ ရွိ ေရာင္ဇာေယ ေအမာမ္မိုင္းေန အစၥကရီယိုင္းန္ (( علیهم السّلام) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ အဇါဒါရီ ေအမာမ္ ဟာဒီ ( علیه السّلام) အား က်င္းပ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

######################################

 END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*